61 / 100

TÜZDER uzmanları tarafından organize edilen BBT; çocukları zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal alanlarda değerlendirerek ailelere rehberlik yapmayı sağlayan ‘BİREYİ BÜTÜNÜYLE TANIMA PROGRAMI’nın kısa adıdır.
Amacımız; çocuklara zeka testi uygulayarak çocukların zihinsel potansiyelini, tespit etmenin yanında tüm yönleriyle değerlendirmektir. Zihinsel potansiyelinin ölçülmesiyle birlikte; fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönlerini tanımak, bu sürece aileleri de dahil ederek konuyla ilgili ebeveynlerin farkındalıklarını arttırmak ve siz değerli aileleri yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirmektir.
Bu sürecin her aşamasında ebeveyn, psikolog ve öğretmen işbirliği içerisindedir. Yapılan çalışmalarda tespit edilen sorunlara çözüm yolları sunmak hedeflenir.
Ülkemizde eğitsel tanılama çalışmaları genel olarak değerlendirildiğinde, çoğu çalışmanın maalesef çocuklarının zihinsel durumunun tespitinden öteye geçmediği öngörülmektedir. Bu durum aile için sınırlı ve sorularına tam olarak cevap bulamadığı bir sonuç ortaya koymaktadır. Değerlendirme aşamasında aileye sadece, çocuğun zihinsel skoruyla alakalı rehberlik etmek, diğer gelişim basamaklarının göz ardı edilmesine neden olmaktadır. Oysaki çocukların başarısında zekanın yeri olduğu kadar; özgüven, kararlılık, ahlaki değerler, insan ilişkileri, motivasyon gibi sosyal, duygusal ve ruhsal alanlarda gelişimin de önemli bir yeri vardır.
Tüm bu tecrübelerden yola çıkan TÜZDER, eğitsel değerlendirme çalışmalarını bireysel zeka testlerinin yanında objektif ve projektif değerlendirme araçlarının, anket ve envanterlerinin de dahil edildiği bireyi bütüncül bir değerlendirme olanağı sağlayan BBT’yi uygulamaktadır.

BBT Gelişim Testi

bbt gelisim

0 – 3 Yaş Arası Çocuklara Uygulanır

BBT Binet

bbt binet

2 – 6 Yaş Arasındaki Çocuklara Uygulanır

BBT CAS

bbt cas

5 – 17 Yaş Arasındaki Çocuklara Uygulanır

BBT Wisc-IV

bbt wisc iv

6 – 16 Yaş Arasındaki Çocuklara Uygulanır

RUW Testi

ruw test

7 – 11 Yaş Arasındaki Çocuklara Uygulanır

EPOC Testi

epoc test

5 – 12 Yaş Arasındaki Çocuklara Uygulanır

Detaylı Bilgi Al

ZEKA TESTLERİ HAKKINDA KISA BİLGİLER

Zeka testleri ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayın.
Detaylı Bilgi Al