10 / 100

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Danışmanlık

Çocuk ve ergenlere yönelik danışmanlık hizmeti; çocukların ve ergenlerin içinde bulunduğu problem durumuna yönelik destek programı sunar. Bu program ile çocuk ve ergenlerin yaşadıkları sorunlarını tespit etmek ve olumsuz düşünce ortamından onları çıkarmak amaçlanır. Bu süreci danışan ile sağlıklı yürütebilmek için güvenilir ve uluslararası geçerliliğe sahip ölçekler kullanılır. Bunlar danışanların objektif olarak değerlendirilmesinde kullandığımız ölçüm araçlarıdır. Ölçüm materyalleri, çocuk ve ergenler ile yaptığımız danışmanlığın dışında; aile içi dinamiği, yaşantı evrelerini aynı zamanda danışan olan çocuk ve ergenlerin  yaşadıkları sorunlara yönelik küçük detayları aktarmasında bizlere destek sağlayıp sürecin düzgün şekillendirilebilmesi için kritik önem taşır.

TÜZDER, çocuk ve ergen danışmanlığı seanslarında ailelere de öncelik vererek bu hizmetini yürütür. Çocuklarda ve ergenlerde oluşan sıkıntıların alt nedenlerini incelediğimizde, asıl etken olarak aile faktörleri karşımıza çıkmaktadır. Bundan dolayı aile üyelerinin tamamı yaşanılan probleme yönelik olarak çalışmaya dahil edilebilir.  Aile bireylerinin de çalışmada bulunmasındaki temel amaç; aile bir bütündür ve zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdırlar. Her bir halka birbirini etkileyebileceği bir bütün yapıyı oluşturur. Bu yapının da ayrıntılı olarak ele alınması çözüme ulaşmakta önemli bir role sahiptir.

Çocuk ergenlerde öncelikli yapılan eylem planı anamnez almak ve problem alanları tespit etmektir. Problemin derinliğine göre verilecek seans sayısı ve süresi belirlenir. Sunulan hizmet her çocuk veya ergen için ayrı ayrı planlanarak yapılanır.

Çocuk Psikolojisi

Erken çocukluk dönemi, insan yaşamının 0-6 yaş aralığını kapsamaktadır. Çocukların gelişim aşamasında yaşamları boyunca kat edeceği mesafenin yarısını bu dönemde almaktadır. Bu dönemde fizyolojik gelişim kadar psikolojik ve zihinsel gelişimde hayati değere sahiptir. Gelişim bir bütündür ve her alandaki gelişim olumlu seyrediyor olması önemlidir. Bu sebeple gelişimleri doğru ve uygun yollarla desteklenmelidir.

Erken yaştaki değerlendirmeler gelişim alt alanlarında yaşanan problemlerin tespitinde ailelere büyük avantaj sağlar.

TÜZDER olarak Çocuk Psikolojisi ile ilgili aşağıdaki konular hakkında uzman psikologlarımızdan destek alabilirsiniz…

 • Zeka ve Gelişim Testleri
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Okul Başarısızlığı
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Okul Fobisi
 • Alt Islatma
 • Çalma Problemi
 • İnatçılık Problemi
 • Korkular
 • Öfke Nöbetleri
 • Öğrenme Bozuklukları
 • Saldırganlık
 • Uyum ve Davranış sorunları
 • Yalan Söyleme

Ergenlik Psikolojisi

Ergenlik dönemindeki bireylerde fizyolojik ve psikolojik değişimler hızlı ve ardışık biçimde gözlenir. Bu dönemin temel etkeni çatışma sürecinin olmasıdır. Yani bireyin iç dünyasında savaş ortamı oluşturmasıdır. Fizyolojik açıdan hormon savaşlarının, psikolojik açıdan da kişilik savaşlarının verildiği bir yapılanmadır. Psikologlar bu dönemi fırtına  ve sessizlik olarak tanımlar. Geçiş evresinin gerginliği davranışlara yansır.  Bu dönemde kurulan yanlış iletişim süreci daha aşılamaz bir duruma götürebilir. Böyle durumlar yaşanması halinde ailelerin uzmanlardan destek alması gerekmektedir.

TÜZDER olarak Ergen Psikolojisi ile ilgili aşağıdaki konular hakkında uzman psikologlarımızdan destek alabilirsiniz…

 • Eğitsel Danışmanlık
 • Mesleki Danışmanlık
 • Sınav Kaygısı
 • Ergen ve Bağımlılık
 • Travma Matem Yas
 • Ergenlik Depresyonları
 • Ergenlik Döneminde Riskli Davranışlar
 • Ergenlikte Gözlenen Sorunlar
 • İnatçılık Problemi
 • Korkular
 • Okul Başarısızlığı
 • Öfke Nöbetleri
 • Çalma Problemi
 • Saldırganlık
 • Uyum ve Davranış Sorunları
 • Yalan Söyleme