ZEKA TESTLERİ YAŞ  AÇIKLAMA
Stanford Binet Zeka Testi 2 – 6
  • Okul öncesi grupta uygulanabilecek bir zeka testidir. Çocuğu 7 alt başlıkta değerlendirmeyi sağlar. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Uygulama süres, 50-60 dakikadır. Zeka testlerinin tarihine baktığımızda resmileşmiş ilk zeka testi olarak bilinmektedir. Şu an uygulanılan sürüme kadar 4 kez revize edilmiştir.

 

Daha detaylı bilgi için BBT Binet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

Wısc-R Zeka Testi 6 – 16
  • Günümüze kadar en çok uygulanan zeka testlerinden biridir. 2’si yedek olmakla birlikte toplamda 12 alt testi vardır. Bu alt testler; sözel ve performans olmak üzere iki bölümde değerlendirilir. Sonuç olarak da toplam IQ (zeka) puanını ortaya koyar. Ayrıca alt testlerde görsel dikkat, işitsel dikkat, kısa süreli bellek, uzun süreli bellek, sosyal muhakeme, el-göz koordinasyonu, aktif işlem belleği, parça-bütün ilişkisi gibi birçok bilişsel alanda değerlendirme imkanı sunar.

 

Daha detaylı bilgi için BBT WISC-R sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

Wısc-IV Zeka Testi 6 – 16,11
  • Ülkemizde kullanılan zeka testlerinde en güncel olanıdır. 5 tanesi yedek olmakla birlikte 15 alt testi vardır. Bu alt testler; Sözel Kavrama, Algısal Akıl Yürütme, Çalışma Belleği, İşlemleme Hızı olmak üzere dört bölümde değerlendirilir. Sonuç olarak ortaya toplam IQ puanını koyar. Alt testler; zihinsel işlem yeteneği, kısa süreli işitsel bellek, uzun süreli bellek, el-göz koordinasyonu, görsel-motor, tümevarım, … gibi bilişsel beceri alanlarında değerlendirme imkanı sunmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi için BBT WISC-IV sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

Cas Zeka Testi 5 – 17
  • Ülkemizdeki en yeni zeka testlerinden biridir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Uygulanma süresi ortalama 75 dk civarıdır. Test; Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere 4 ölçekte değerlendirir. 12 alt testten oluşmakta olup neticesinde toplam IQ (zeka) puanını ortaya koyar. Ayırıcı özellik olarak Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat gibi konularda daha belirgin bir değerlendirme imkanı sunmaktadır. 

 

Daha detaylı bilgi için BBT CAS sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

Epoc Testi 5 – 12
  • Sıra dışı düşünebilme becerisini ölçmekte olup kişinin zeka düzeyi ile alakalı sonuç otaya koymaktadır. 5-12 yaş grubundaki kişilere bireysel ve grup olarak uygulanabilmektedir.

 

Daha detaylı bilgi için EPOC TESTİ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

Ruw Testi 7 – 11
  • R(eading), U(nderstanding), W(riting); okuma, anlama ve yazma becerilerini ölçmek için TÜZDER uzmanları tarafından geliştirilmiştir. RUW testi sözel yeteneği keşfetmeye yönelik bir değerlendirme aracıdır. 

 

Daha detaylı bilgi için RUW TESTİ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

Gelişim Testleri 0 – 6 yaş arasına uygulana-bilir. 
  • Gelişim testleri, okul öncesi dönemde çocuğun farklı alanlardaki gelişim sürecini takip etmek için kullanılmaktadır. Okula hazır olup olmadığını, fiziksel-duygusal-sosyal gelişim alanlarını, ince ve kaba motor becerilerini değerlendirmede kullanılmaktadır. Bazıları bireysel bazı testlerde grup olarak uygulanabilmektedir. 

 

Daha detaylı bilgi için BBT GELİŞİM TESTİ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.