Başvuru Formu

TÜZDER uzmanları tarafından organize edilen BBT; çocukları zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal alanlarda değerlendirip, rehberlik yapmayı sağlayan ‘BİREYİ BÜTÜNÜYLE TANIMA PROGRAMI’nın kısa adıdır.

Amacımız, çocuklara St.Binet Zeka Testi Uygulayarak zeka seviyelerini tespit etmenin yanında, onları tüm yönleriyle değerlendirerek zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönlerini tanımak, bu sürece aileleri de dahil ederek, konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak ve siz değerli aileleri yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirmektir.

Bu sürecin her aşamasında ebeveyn, psikolog ve öğretmen işbirliği içerisindedir ve var olan sorunlara çözüm yolları sunmak hedeflenir.

Ülkemizde eğitsel tanılama çalışmaları genel olarak değerlendirildiğinde, çoğu çalışmanın, aile için maalesef çocuklarının zihinsel durumunun tespitinden öteye geçmediği öngörülmektedir. Değerlendirme aşamasında aileye sadece, çocuğun zihinsel skoruyla alakalı rehberlik etmek, diğer gelişim basamaklarının göz ardı edilmesine sebebiyet vermektedir. Oysa ki çocukların başarısında zekanın yeri olduğu kadar; özgüven, kararlılık, ahlaki değerler, insan ilişkileri, motivasyon gibi sosyal, duygusal ve ruhsal alanlarda gelişimin de önemli bir yeri vardır.

Tüm bu tecrübelerden yola çıkan TÜZDER, eğitsel değerlendirme çalışmalarını bireysel zeka testi olan St.Binet Testinin yanında hem zeka testlerinin hem de projektif değerlendirme araçlarının, anket ve envanterlerinin de dahil edildiği, bireyi bütüncül bir değerlendirme olanağı sağlayan BBT Zeka Testini Uyguluyoruz.

  • 2-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanır.
  • Sadece zeka testi değil, aynı zamanda psikolojik bir yorumu da vardır. Bu yorum, kesin ve net olmamakla birlikte sadece bize yol gösterici olmasından dolayı kullanılmaktadır.

Stanford Binet Zeka Testi Tarihçesi

            Stanford Binet Zeka Testi ilk zeka testi Fransız okul sistemi için Sorbonne psikoloji laboratuarı yöneticisi Alfred Binet ve çalışma arkadaşı Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Binet ve Simon gelştirmiş oldukları sorular ile Paris’teki okul çocuklarına bu testi uygulayarak hangilerinde zihinsel gerilik ya da öğrenme güçlüğü bulunduğunu saptamaya çalışmışlardır.

            İlk Stanford Binet Zeka Testi 1905’te tamamlanmıştır. Bu zeka testi içeriği olarak ilk sorudan başlayarak girdikçe artan 30 adet soru bulunuyordu. İlk zamanlarda uygulama da testör, teste ilk sorudan başlayarak çocuğun cevap veremediği soruda testi sonlandırıyordu. 1908 yılında devam eden bu çalışma sonucunda artık her yaş grubundaki bir çocuğun ortalama performansını tahmin edebilecek verileri topladı. Böylece sonuçlardan sonra zeka yaşı kavramı ortaya çımıştı. Yani takvim yaşı 4 olan bir çocuğun zeka yaşının da 4 olması bu çocuğun ortalama bir zekaya sahip olduğu göstermektedir. Başka bir örnekte takvim yaşı 3 olan çocuğun zeka yaşı 3.5 ise yaşıtlarından 5 ay ileride olduunu gösteriyordu.

1920 li yıllara gelen kadar çok sayıda Binet uyarlaması geliştirildi. L. M. Terman tarafından geliştirilip 1926’da yayınlanan test bu geliştirilen testler arasında en çok bilinen testtir. Zeka bölümü kavramını psikoloji literatürüne kazandıran kişi de yine Terman olmuştur. Zeka Bölümü zekayı sayısal anlamda ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Zeka Bölümü kavramında ortalama bir zekaya sahip insanın zeka bölümü 100 olarak kabul edilmiştir.

 

            Stanford-Binet Zeka Testi 1916’dan bu yana dört kez revize edilmiştir. Testteki yenilemelerin nedenlerini şu şekilde özetlemek gerekir:

  • Dil kendini yenileyen bir kavramdır. Dildeki gelişmeler ve yenilikler zeka testi sonuçlarını doğrudan etkilemektedir.
  • Test sonuçların bazı bölgelerde ve ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor olması.
  • Bazı sorunlara verilen cevapların testi uygulanan çocuğun kız ya da erkek olmasına göre farklılık göstermesi.

Bazı sorunlarınsa yaş gruplarını ayıramaması nedeniyle her yaş grubundaki çocukların bu sorulara doğru cevaplar vermesi. Sonraki düzenlemelerle testteki bu sorunlar ortadan kaldırılmıştır.

1972 yılında puanlama normları standartları yeniden belirlenmiş ve beyaz olmayanlar için yeni normlar eklenirken test maddelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Stanford Binet testinin son sürümü 1985 yılında yayınlanmıştır. Testin eksik görülen kısımları yeniden revize edilerek Stanford-Binet testinin 15 farklı alt testi zekanın göstergeleri kabul edilen dört tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir. Bunlar ise;

  • Sözel yargılama,
  • Soyut/görsel yargılama,
  • Niceliksel yargılama,
  • Kısa süreli bellek dir

Stanford BİNET zeka ölçeği toplamda 15 alt testten oluşur ve 4 ana başlık altında gruplanmıştır. Bu 4 grup; sözel muhakeme, soyut-görsel muhakeme, sayısal muhakeme ve kısa süreli bellektir. 15 alt testin sadece 6 tanesi tüm yaş gruplarına uygulanmakta olup, diğerlerinin uygulanışı çocuğun yaş aralığına göre değişmektedir.

            Sözel Muhakeme: Bölümü çocuğun okuldan, evden ve sosyal çevresinden edindiği sözel bilgi ve anlamayı ve bu sözel becerilerini yeni durumlara nasıl uygulayabildiğini ölçer. Bu maddede çocuğun; kelime bilgisi, sosyal yargılama ve farkındalık, görsel materyal ve sosyal zekada uygunsuz şekli ayırma, gerekli ve gereksiz ayrıntıyı birbirinden ayırt edebilme becerileri ölçülür.

            Soyut/ Görsel Muhakeme: Bölümü çocuğun muhakeme gücünü kullanarak matematik işlemlerini nasıl yorumlayıp çözdüğünü, örnekleri kafasında canlandırma becerileri, görsel ve motor becerilerini ve problem çözme becerilerini inceler. Bu bölüme örnek olarak, çocuklara belli bir zaman içerisinde bitirmeleri gereken yap-boz ve siyah-beyaz küpler örnek verilebilir.

            Sayısal Muhakeme: Bölümü çocuğun sayısal muhakemesini, konsantrasyonunu ve sosyal kavramlar hakkındaki bilgi ve pratiğini ölçer.

            Kısa Süreli Bellek: Bölümü çocuğun konsantrasyon becerilerini, kısa süreli hafızasını ve sıralama becerilerini ölçer. Bu bölümde cümle ve sayısal sıralamaları kullanarak çocuğun görsel ve duyusal kısa süreli belleği ölçülür. Örneğin bu maddenin görsel kısa süreli belleği ölçen bir alt testinde çocuğa farklı boncuk dizilerinin olduğu resimler gösterilir ve daha sonra bunları hatırlayarak tekrar yapması istenir.

Kurumumuzda yapılan St.Binet zeka testi sonucunu 3 gün içerisinde rapor alabilirsiniz.

Başvuru Formu

BBT Gelişim Testi (0-3 Yaş)BBT ST-Binet Testi (2-6 Yaş)BBT Wisc-R Testi (6-16 Yaş)BBT Wisc-IV Testi (6-16 Yaş)BBT CAS Testi (5-17 Yaş)