9 / 100
yasam koclugu

Yaşam Koçluğu

Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin en temel amacı; bireyin önce kendi mizaç tipini ve mizacı ekseninde şekillenen karakter ve kişilik özelliklerini keşfetmesini sağlamak ve bunun üzerinden karşılaştığı sorunlara çözüm sunmaktır. Bununla birlikte bireyin kendisi ve çevresi hakkında farkındalık geliştirmesine, aile, sosyal ve özel yaşamındaki kişi ve değerlerle “uyumlu, dengeli, farkında ve kaliteli” bir hayat sürmesine yardımcı olmaktır.

Her bir birey için kariyer planlama süreci mizaç yapısı, deneyimi, ilgisi ve yeteneklerine göre farklıdır. Kariyer Danışmanlığı hizmetlerimizin en temel amacı kişilerin mizaç tipleri çerçevesinde meslek ve kariyerlerini planlamalarına rehberlik etmektir. Aynı zamanda kariyer kararları verme ve organize etme, serbest zaman aktiviteleri planlama, kariyerleri ile ilgili çatışma ve sorunlara yaklaşım biçimlerini mizaç çerçevesinde düzenleme, yapılandırma ve yaşama geçirmeye yardımcı olma aşamalarını da kapsamaktadır.

Başvuru Formu