“TÜZDER Eğitim Metodu” 2008 yılından itibaren denenerek geliştirilmek üzere uygulamaya konulmuştur. Uluslararası ve ulusal alan araştırmaları, uygulamalardan alınan bildirimler ve TÜZDER Özel Atölyeleri çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri dikkate alınarak 2008-2018 yıllarında program geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu süreçte zihinsel gelişim eğitimlerini tatbik eden birçok paydaş kurum ve kuruluşların da katkıları dikkate alınarak metot geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır.

TEM ile hazırlanmış “IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi” her bir yaş grubunda çocuklarımızın, bütüncül olarak zihinsel gelişimini destekleme üzerine geliştirilmiştir.

“IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi” çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini, ilgi ve gereksinimleri ile çevresel koşullarını dikkate alan “gelişimsel”, “sarmal” ve “eklektik” bir yapıdadır.