12 / 100

a. Bilim Deneyim Atölyesi

Bilim Geçidi Atölyesi, öğrencinin yeni kavram, prensip ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre öğrendiği bir eğitim ortamıdır. Laboratuvarda çocuklar sadece öğrenmez. Yaşar aynı zamanda. Bilim Geçidi Atölyesinde çocuklarımıza fen bilimlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Bilim Geçidi Atölyesinde, öğrencilerin bilimle ilgili etkinliklere katılmalarına imkân sağlıyor ve bilimsel yöntemi tanımalarını hedefliyoruz. Çocuklarımız, ihtiyacımız olan bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor, hayatı daha doğru kavrıyor, gözlemliyor, analiz ve sentez yapıyor.

b. Yaşam Becerileri Atölyesi

Öğrencilerimize günlük yaşantılarında pratik becerileri kazandırmayı hedef alan bu atölyede aynı zamanda; problem çözme, sorun bulma, hızlı düşünebilme gibi becerilerin gelişimi hedeflenmektedir. Yaşam Becerileri Atölyesinde, günlük hayatta bilinen fakat pratiğe ihtiyaç duyulan kısımlarda; neler yapabileceği, nasıl yapabileceği hem eğlenerek hem de yaşayarak öğretilir.

c. Yazılım Atölyesi

Yazılım Atölyesinde öğrenciler; program da denilen, bir bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara ne yapacağını söyleyen komutlar dizisini ifade eden bu alana yönelik önce farkındalıklarını arttırma devamında ise bu alanda geliştirilmesi, ilgi düzeylerinin devamlılığı hedeflenmektedir.

d. Maker Proje Atölyesi

Makerspace kapsamında birçok üretim aracının bulunduğu, bu araçlarla faydalı model hedefiyle projeler oluşturacağımız bir eğitim platformudur.

Maker’ lar üreten kişilerdir. Bu atölyede programlama ve yazılımla beraber öğrenciler proje tasarlamaya başlar, üretmenin mantığını kavrar ve özgün ya da yaygın projeler kurgulayıp yapar.

e. STEM Projeleri Atölyesi

Günümüzde Bilim ve Teknolojideki hızlı değişimler eğitimin yeniden boyutlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. Ülkemizin hedefinde akademik eğitimin dışında üretkenlik kazandıran disiplinler bulunmaktadır. Bu bağlamda; bilgiye kolay yoldan ulaşıp ezberleme yerine yorumlama, muhakeme etme ve sonucunda bir çıktıya ve ürüne dönüştürme gerekliliği ortaya çıkmıştır. STEM yaklaşımı bu gerekliliklerin bütününe ulaşma konusunda uygun bir model sergiler. STEM açılımı; Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarını içerir. Etkinlikler bu disiplinler çerçevesinde hazırlanır. Öğrencilerimiz bu etkinlikleri yaparken temel bilimsel süreç becerileri elde edebilir, uygulamaları yapıp bir ürüne dönüştürmeyi başarabilir. TÜZDER’in temelde eğitim amacı olan öğrencide merak, ilgi ve araştırma ruhunu STEM Projeleri atölyesinde kazanır.

f. Botanik Atölyesi

Botanik Atölyesinde öğrencilerimize; sorumluluk, el-göz koordinasyon, bahçe becerileri ve üretim becerisi gibi kazanımlar hedeflenmektedir. Bu atölyede eğitmenimizin vermiş olduğu amaca yönelik mini bahçe çalışmalarıyla öğrencilerimiz hem eğlenecekler hem de yaşayarak öğrenecekler!