TÜZDER, üstün zekalı çocuklara özel çalışmalar yapan kurumlara, bu yönde girişimde bulunmak isteyen kurumlara, öğrencilerine farklı bir eğitim ortamı sunmak isteyen özel kurumlara ve devlet kurumlarına, anaokullarına, kreşlere, ilk ve ortaokullara, lise ve dengi okullara, özel yurtlara, vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve üstün zekalılar alanında danışmanlık almak isteyen tüm kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Danışmanlık hizmetleri aşağıdaki şekilde yürütülür:

 • TÜZDER yönetiminden en az 1 kişi dönemde en az bir kez okul yetkilileriyle eğitim süreçleri hakkında toplantı düzenler ve okulun zihinsel gelişim çalışmalarıyla ilgili danışmanlık yapar. Toplantı gün ve saatleri TÜZDER ve okul arasında istişare ile belirlenir.
 • Toplantıların danışmanlık verilen mekanda yapılması esastır ancak gerekli görüldüğü durumlarda toplantılar farklı mekânlarda da gerçekleştirilebilir.
 • TÜZDER, danışmanlık yaptığı kurumun eğitimcilerine, şartları kuruma özgü olmak üzere eğitimler kurumun Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik servisinin(PDR) sağlıklı işlemesi ve ölçüm araçlarının oluşturulması konusunda destek verir.
 • TÜZDER, kurum öğrencilere yönelik bireysel ve grup rehberlik çalışmaları, veli danışmanlık hizmetleri ve personel danışmanlık hizmetleri sunar.
 • TÜZDER, biri eğitim öğretim yılı başında, diğeri sene sonunda olmak üzere iki kere TKT ( Temel Kabiliyet Testi) ve TYT (Temel Yetenek Testi) testleri yapar.
 • TÜZDER, yaş aralığı ve çocuğun hazır bulunuşluk düzeyleri göz önüne alındığında bazı çocuklara farklı gelişimsel testler ve tanılama gereçleri kullanılabilir.
 • TÜZDER, danışmanlık yaptığı kurumda Denver, Gesell, Good Enough, Metropolitan Okul Olgunluğu, Stanford Binet, Wisc-R testlerinden gerekli olanları uygular.
 • TÜZDER, bir eğitim öğretim yılında toplamda 2 kez ailelere yönelik seminer hizmeti sunar. Burada konular TÜZDER tarafından belirleneceği gibi kurumdan gelen talepler ölçüsünde de şekillendirilebilir.
 • TÜZDER, zekâ ve akıl oyunları eğitimi kapsamında atölye kurulumu, yıllık plan temini, zekâ oyunu satışı gibi mimari, eğitsel ve ticari konularda kuruma danışmanlık yapar.
 • TÜZDER okula üstün zekâlı, üstün nitelikli öğrenci bulma çalışmalarında destek verir. Okula gelen talepler neticesinde TÜZDER genel merkezinde bireysel veya grupla incelemeler gerçekleştirir. İnceleme bedelleri velilerce karşılanır.
 • TÜZDER, danışmanlık yaptığı kurumun faaliyetlerini sosyal medyada, yazılı ve görsel olarak basın kanallarında ücretsiz şekilde paylaşabilir. Danışmanlık yapılan kurumla TÜZDER’in bu konuda karşılıklı olarak rızası aranır.
 • Danışmanlık verilen firma, TÜZDER’i yazılı ve görsel basında, yerel ve ulusal medyada, sosyal medyada refere edebilir.
 • Danışmanlık hizmeti paket bir programdır. Danışmanlık alan kurum, danışmanlık aldığı konularla ilgili ticari meselelerde TÜZDER’in ticari anlaşmalarına sadık kalır.
 • TÜZDER’in tüm danışmanlık hizmetleri profesyoneldir. Karşılıklı yazılı anlaşmalara ve hukuki zemine dayalıdır.