Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Çocuğunuzun gelişimi için hazırlanan IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar, TÜZDER Eğitim Metodu (TEM) yöntemine göre hazırlanmıştır. TEM’de esas olan bir anlayış var ki, o da çocuğun küçük adımlarla yürüdüğüdür. Bu metotla hazırlanan kitaplarda, çocuğunuzun becerilerinin en üst noktaya taşınması hedeflenir.

Kitaplardaki kelimeler ifade ve hayal gücünü geliştirdiği gibi, görsellerin adetleri ve şekilleri ile de görsel hafızayı artırmaya yönelik bir sistem geliştirilmiştir.

TÜZDER tarafından hazırlanan “IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi”; uluslararası standartlarda, çoklu dil seçeneğiyle hazırlanmıştır.  21. yüzyıl becerilerini geliştirici nitelikte etkinliklerden oluşan kitaplar, PISA ve TIMSS gibi uluslararası değerlendirme ölçeklerine uygun şekilde hazırlanmış ve “ICIE (Uluslararası Eğitimde İnovasyon Merkezi)” ile Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Eğitim Fakültesi tarafından onaylanmıştır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi; 3 yaştan itibaren 11+ yaş seviyesine kadar 17 farklı başlıkta kitap ile 8 set ve 65 kitap olarak planlanmıştır. Bu seriler;

DOT, PAINT, DRAW, CUBE, FIND, SOLVE

DOT, PAINT, DRAW, CUBE, FIND, SOLVE, THINK, COORDINATE, ALGORITHM

PAINT, DRAW, CUBE, FIND, SOLVE, LISTEN, THINK, COORDINATE, ALGORITHM

PAINT, DRAW, CUBE, FIND, SOLVE, LISTEN, THINK, COORDINATE, ALGORITHM

DRAW, CUBE, FIND, SOLVE, MIND, THINK, MATRIX, COORDINATE, ALGORITHM

FIND, SOLVE, MIND, THINK, CROSSWORD, STORY,  MATRIX, CALCULATE, ARCHITECT

SOLVE, MIND, CROSSWORD, STORY, CALCULATE, ARCHITECT

SOLVE, MIND, CROSSWORD, STORY, CALCULATE, ARCHITECT

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisinde yer alan her bir kitabın hazırlanmasında; uluslararası değerlendirme ölçekleri ve envanterlerin ölçtüğü kriterler esas alınmış, kitaplarda yer alan etkinlik çeşitleri ve seviyeler ise bu çalışma çerçevesinde belirlenmiştir. Bu doğrultuda yapılan tasnif çalışması ile zihinsel becerilerin her bir kademesine temas edilmiş ve bu becerilerin geliştirilmesi için her bir gelişim alanına yönelik kitaplar hazırlanmıştır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi etkinlikleriyle mantık yürütme, dikkat-zekâ, görsel-uzamsal algı, fotografik hafıza, görsel ayırdedicilik, görsel ve mekânsal keskinlik gibi bilişsel ve motor becerilerinin farklı bir yöntemle geliştirilmesi hedeflenmektedir.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi etkinlikleri; mantıksal akıl yürütme, dikkat, bellek, görsel ve mekânsal keskinlik, şekil zemin ilişkisi, problem çözme gibi üst düzey bilişsel becerileri geliştirmek üzere planlandı. Soru şekilleri ve zorluk seviyeleri bu kazanımlar gözetilerek hazırlandı.

Çocuğunuz, bu uygulamaları yaptıkça muhakeme ve mantık, dikkat, hafıza, bütün-parça ve boyut kavrayışı, ayırt etme becerisiyle birlikte, el göz koordinasyonu gelişimi hızlanacak, bu yönlerdeki eksiğini tamamlayacaktır. Böylece, çocuğunuzun hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı temel becerileri gelişerek en üst seviyelere taşınmış olacaktır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi etkinlikleriyle çocuğunuzun şekilleri algılaması ve karşılaştırması, parça-bütün kıyaslaması, mantık dizgesini kavrama kabiliyeti, konsantrasyonu, faaliyetteki göreve odaklanması ve dikkatini sürdürebilmesini sağlayacak faaliyetler hazırlanmıştır.

Bu etkinlikler; görsel dikkat, fotografik hafıza, şekil kopyalama becerilerini de ölçmüş olacaktır. Bu yönlerinin geliştirilmesi, onları mantık, dikkat ve zekâ yönüyle güçlendirdiği gibi, gösterilen hedefe ulaşmalarıyla da özgüven kazanmalarını sağlayacaktır. Bunu eğlenceli bir faaliyet olarak yaparken aynı zamanda özgüvenleri de artmış olacaktır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisi çalışmalarında; muhakeme gücü, görsel ve mekânsal keskinlik, üç boyutlu ve karmaşa ortamında renkleri ve nesneleri algılama, kıyaslama ve seçme yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki etkinlikler kıyaslama, analitik düşünme, mantık yürütme, parça-bütün ilişkisi, tüme varım-tümden gelim becerilerini geliştirmek üzere dizayn edildi.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki etkinlikleri sırayla yapılmalıdır. Çünkü sorular kolaydan zora, basitten karmaşığa olacak şekilde planlanmıştır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki etkinlikler, aynı türden birçok kademeli göreve dayanır. Bu yöntem ile etkinlikler kademeli olarak daha karmaşık hale gelecektir. Bu durumda, çocuğun edindiği beceriler, etkinlikleri kolayca anlamasına ve uzmanlaşmasına imkân sağlayacaktır.

Çocuğunuz, IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki etkinliklerde bazen şaşırabilir, zorlanabilir, bütün uygulamaları doğru yapamayabilir. Bu etkinlikler süresinde çocuğunuzu kaygı, duygudurum düzenlemesi, dürtü kontrolü ve duygusal tepkileri yönüyle gözlemleyebilirsiniz. Hata yaptığında verdiği tepkiler, zorlandığında ebeveynin ilerleme için destek olması onun duygusal yönünü de destekleyecektir.

Yapılan zekâ testlerine ve dünyadaki uygulama ve tarama örneklerini göz önünde bulunduğumuzda, genellikle çocukların zihin yaşı ile takvim yaşı arasında ±6 aydan 36 aya kadar farklılıklar olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, araştırma sonuçlarını da göz önünde bulundurduğumuzda, çocukların potansiyelini mevcudun çok daha ilerisine taşıyabilmek amacıyla, kitaplarımızdaki etkinlikler yaş farklılığı düşünülerek tasarlanmıştır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki etkinlikleri yaparken çocuğunuzun yönerge alma ve takibini yapma, işitsel uyaran ile görsel uyaranı ilişkilendirme becerisi gelişmiş olacaktır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki etkinlikler, her gün, mümkünse aynı zaman dilimi içinde yapılmalıdır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki bazı sayfalarında yer alan dakika derecelendirmeleri çocuğunuzun seviyesi hakkında genel bir kanaat edinmenizi sağlayacaktır.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki etkinliklerde kaliteli bir HB kurşun kalem ve silgi kullanılmasını tavsiye ediyoruz.

IQ, Dikkat ve Yetenek Geliştiren Kitaplar Serisindeki etkinlikler, ebeveyn gözetiminde olabileceği gibi, çocuğunuz etkinlikleri kendi kendine de yapabilir. Böylece, zaman içinde kendi kendine çalışma alışkanlığı kazanacaktır.

Geleceğimiz için us’lu çocuklar…