Proje Açıklaması

NEDEN ROBOTİK-KODLAMA?

Nesnelerin internete bağlanmaya başladığı ve birbiriyle iletişime geçtiği bir zamandayız. Akıllı evler, akıllı şehirler ve akıllı araçlar hayatımıza girmeye başlamıştır. Yakın gelecekte şu anda var olmayan bir çok yeni meslek ortaya çıkacaktır ve mevcut bir çok meslek grubuna ihtiyaç kalmayacaktır. Bu sebeple çocuklarımızın 21. Yüzyıl becerileri ile donatılması oldukça önemlidir. Robotik/Kodlama bilimi ve eğitimi bu becerilerin gelişmesinde ve geleceğin inşasında oldukça etkilidir. Robotik eğitimi alarak robot yapmayı öğrenen çocukların kendine güvenleri, öz saygıları, üretkenlikleri ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği becerileri yani 21. yüzyıl becerileri gelişmektedir. Çevresindeki problemler için kendi çözümlerini üretebilen, algoritma ve kodlama bilen, kendi ürünlerini ortaya çıkarabilen bireyler olarak yetişmektedir.

PEKİ, ÇOCUĞA NE KATAR?

Bilişim Okur Yazarlığı: Bilgisayarları Oyun, İnternet ve Sosyal Medya dışında görmesini sağlar.
İşbirliği: Dünya üzerinde farklı ülkelerden farklı kişilerle işbirliği yapmayı öğrenir.
Üretkenlik: Deneme ve üretme kabiliyetini artırır.
Takım Çalışması: Arkadaşlarıyla uyum içinde olmanın önemini öğretir.
Paylaşma: Bilginin paylaştıkça çoğaldığını fark ettirir.
Disiplinler Arası Etkileşim: Birden çok dersi, tek potada eritmeyi öğretir.
Programlama: Teknolojiyi kullanarak tüketen değil, teknoloji üreten nesiller yetiştirir.

EĞİTİMDE AMAÇ NEDİR?

Robotik ve Kodlama eğitiminin dünyasındaki yerine dikkat çekmek.
Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmen adaylarını Robotik ve Kodlama eğitimi ile tanıştırmak.
Okul öncesi öğretmenlerine ve öğretmen adaylarına Robotik ve Kodlama eğitiminin temel kavramlarını anlatmak.
Robotik ve Kodlama eğitiminin geliştirdiği alanları olan 21.yy becerilerini tanıtmak.
Öğrencilerde üretkenlik ve bilimsel süreç, problem çözme, iletişim ve işbirliği gibi becerileri geliştirmek.
Robotik ve Kodlama eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak.
Robotik ve Kodlama eğitimi ile ilgili kaynakları sağlamak.

EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;

Robotik ve Kodlama yaklaşımıyla planlanmış eğitimler verir.
Öğrencilerine 21.yy becerileri kazandırır.
Araştırma, çözüm üretme, kritik düşünme süreçlerini derslerine ekler.
Derslerinde teknolojiyi ve Robotik ve Kodlama süreçlerini etkili olarak kullanır.
Derslerini diğer disiplinlerden kazanımlarla zenginleştirir.
Robotik ve Kodlama eğitimi değerlendirmelerini yapar.

KİMLER KATILABİLİR?

Okul öncesi öğretmenleri, üniversite öğrencileri ve alana ilgi duyan herkes katılabilir.

DİĞER

Eğitimin müddetince kursiyerlerin yanlarında Lap-top Bilgisayar getirmeleri gerekmektedir.
Eğitime katılan ve bitirme projesini tamamlayan tüm katılımcılara TÜZDER Onaylı ” Robotik ve Kodlama Eğitimcisi” sertifikası verilecektir.
Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim notları ve Atölye Rehberi verilecektir.
Eğitime katılan tüm katılımcılara ders planı ve etkinlik örnekleri verilecektir.

EĞİTİM YERİ: TÜZDER Merkezi
ADRES: Bağlar Mah Mimarsinan Cad. No:54 Güneşli¬-Bağcılar/İSTANBUL
EĞİTİM SAATİ: 9:30- 18:30
EĞİTİMİN SÜRESİ: 20 Saat
EĞİTİM ÜCRETİ: 685,00 TL (KDV Dahil)

EĞİTİM AKIŞI

1. GÜN
09:30-10:30 Temel Kodlama Eğitimi ve Bilgisayar Bilgisi
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 Akış Şemaları (Algoritma Mantığı)
12:00-13:15 Öğle Arası
13:15-14:45 Döngüler (Tekrarlanan işlemler, For, While, For-Each, Loop Döngüsü)
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Koşul Yapıları
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Okul Öncesi için Creative Hikayelerle Kodlama

2. GÜN
09:30-10:30 Çocuklar için Scratch ile Arduino
10:30-10:45 Kahve Arası
10:45-12:00 Educational Kits Set Eğitimi, Uygulamalar
12:00-13:15 Öğle Arası
13:15-14:45 Okul Öncesi Robotami Animals, Dinosaurs, Vehicles Setlerin Uygulamaları
14:45-15:00 Kahve Arası
15:00-16:30 Robotik Eğitimi ve Kodlama-Lego Mindstorms WeDo İçeriği ve Yarışma Süreci
16:30-17:00 Kahve Arası
17:00-18:30 Google Blockly, Scratch, Code.org, CodeMonkey gibi Okul Öncesi için Uygulamalar