Başvuru Formu

TÜZDER uzmanları tarafından organize edilen BBT; çocukları zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal alanlarda değerlendirip, rehberlik yapmayı sağlayan ‘BİREYİ BÜTÜNÜYLE TANIMA PROGRAMI’nın kısa adıdır.

Amacımız, çocuklara Wısc-R Zeka Testi Uygulayarak zeka seviyelerini tespit etmenin yanında, onları tüm yönleriyle değerlendirerek zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal ve ruhsal yönlerini tanımak, bu sürece aileleri de dahil ederek, konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak ve siz değerli aileleri yapılması gerekenler konusunda bilinçlendirmektir. 

Bu sürecin her aşamasında ebeveyn, psikolog ve öğretmen işbirliği içerisindedir ve var olan sorunlara çözüm yolları sunmak hedeflenir. 

Ülkemizde eğitsel tanılama çalışmaları genel olarak değerlendirildiğinde, çoğu çalışmanın, aile için maalesef çocuklarının zihinsel durumunun tespitinden öteye geçmediği öngörülmektedir. Değerlendirme aşamasında aileye sadece, çocuğun zihinsel skoruyla alakalı rehberlik etmek, diğer gelişim basamaklarının göz ardı edilmesine sebebiyet vermektedir. Oysa ki çocukların başarısında zekanın yeri olduğu kadar; özgüven, kararlılık, ahlaki değerler, insan ilişkileri, motivasyon gibi sosyal, duygusal ve ruhsal alanlarda gelişimin de önemli bir yeri vardır. 

Tüm bu tecrübelerden yola çıkan TÜZDER, eğitsel değerlendirme çalışmalarını bireysel zeka testi olan Wısc-R Testinin yanında hem zeka testlerinin hem de projektif değerlendirme araçlarının, anket ve envanterlerinin de dahil edildiği, bireyi bütüncül bir değerlendirme olanağı sağlayan BBT Zeka Testini Uyguluyoruz. 

Wısc-R Zeka Testi Tarihçesi

WISC-R zeka testi   1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır daha sonra bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS(Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında çocuklar içinde geliştirmiş olduğu zeka testini David Wecsler ( 1896-1981 ) 6-16, 11yaşlarındaki çocuklar için hazırlamıştır ve ismini WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) koymuştur. Bu ölçek 1974 de tekrar incelenmiş ve standardizasyon aşaması tamamlanmıştır böylece WISC- R (Revised) testi ortaya çıkmıştır. Bu testin daha küçük yaş gruplara uygulanabilmesi için çalışmalar yapması sonucunda  Wechsler 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklara WPPSI’i ( Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) tamamlamıştır. Wechsler testlerin içerikleri olarak farklı olsa da temelde Sözel ve Performans olmak üzere iki ana başlıkta toplamıştır. Wechsler’in ortaya koymuş olduğu bu çalışmanın en önemli yanlarından biri çocuğu kendi yaşıtları içerisindeki durumunu görebilmek ve durumuna yönelik çalışmalarda bulunmaktır.   

Wısc-R Zeka Testi

WISC-R testi David Weschsler tarafından 1949 yılında oluşturulup sonraki yıllarda geliştirilmiş, 6-16 yaş arasındaki çocukların okuma yazma bilmeden de tamamlayabilecekleri bir zeka testidir.

  • 6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. 
  • Sadece zeka testi değil, aynı zamanda psikolojik bir yorumu da vardır.Bu yorum, kesin ve net olmamakla birlikte sadece bize yol gösterici olmasından dolayı kullanılmaktadır.

Test 2 kısımdan oluşur:

1-Sözel Testler: Çocuğun öğrenme becerisini, dış dünyadan edindiği bilgiyi ölçer. Bu bilgiler ailenin, çevrenin verdiği ve eğitim öğretimle edindiği bilgilerdir.

2-Performans Testler: Çocuğun görsel-mekânsal-motor alandaki becerilerini ölçer. Testin performans bölümü daha çok görsel ve elle manipule edilebilen, dikkat becerisi gerektiren alt testlerden oluşmaktadır.

Sözel ve Performans grubuna ait alt testler çocuğa peş peşe verilir. Test süresince çalışmadan kopmaması ve teste ilgisini devam ettirebilmesi için, sözel zekâ bölümüne ait bir alt test verildikten sonra bir performans alt testi verilir.

Sözel Zekâ Grubuna Ait Alt Testler

Genel Bilgi: Bu test çocuğun okulundan, ailesinden ve çevresinden alabileceği bilgi birikimini, öğrenmeye karşı ilgi ve merakını, bilgileri uzun süreli bellekte saklama(long term memory) becerilerini ölçen alt testtir.

Benzerlik: Bu test çocuğun sınıflama ve soyut düşünebilme becerilerini ölçer. Dolayısıyla çocuğun iki benzerliği bulabilmesi için hem kavram gelişiminin hem de soyutlama yapabilme becerisinin olması gerekir.

Aritmetik: zihinden hesap yapma, kısa süreli bellek, zihinsel organizasyon ve dikkat becerilerini ölçen alt testtir.

Sözcük Dağarcığı: Çocuğunuzun sözcüklerin ve kavramların tanımlarını yapabilme ve bunları ifade edebilme yeteneğini ölçen alt testtir. Aynı zamanda uzun-süreli bellekle ilgili bilgi verir.

Yargılama: Sosyal olayları değerlendirme, muhakeme edebilme ve günlük sosyal problemlere pratik çözümler üretebilme becerilerini ölçen alt testtir.

Sayı Dizisi: Bu alt test çocukların işitsel kısa süreli belleğini ve çalışma belleğini ölçen yedek alt testtir. Böylece çocuk sesli uyaranları algılama ve zihinsel olarak tekrarlayabilme yeteneklerini geliştirmiş olur.

Performans Zekâ Grubuna Ait Alt Testler

Resim Tamamlama: Çocuğunuzun görsel dikkatini arttıran, ayrıntıyı görebilme yetisini güçlendiren, önemli olanı ayırt etme, görsel uyanıklık becerilerini ölçen alt testtir. Çocuğunuzdan bir resimde (objede) eksik olan detayları hem göstermesi hem de söylemesi istenir.

Resim Düzenleme: Olayları bütün olarak görebilme, planlama, olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilme ve oluş sırasına dizme becerilerini ölçen alt testtir.

Küplerle Desen: Görsel algı gücü, el- göz koordinasyon ve bütünün parçalarını görebilme becerilerini ölçen alt testtir.

Parça Birleştirme: Parça bütün ilişkilerini kavrama, öngörebilme ve parçalardan yeni bir bütün oluşturabilme becerilerini ölçen alt testtir.

Şifre: Zamana karşı yarışabilme, dikkati devam ettirebilme, kısa süreli görsel hafıza, yeni bir görevi hızlı bir şekilde öğrenebilme ve bu görevdeki psikomotor hız becerilerini ölçen alt testtir.

Labirentler: Bu alt test de çocuğun psikomotor becerisini, görsel hareketsel koordinasyon kabiliyetini ölçen yedek alt testtir. Ayrıca sorun çözebilme becerisini gösterir.

Kurumumuzda yapılan wisc-r zeka testi sonucunu 3 gün içerisinde rapor alabilirsiniz.

Başvuru Formu

BBT Gelişim Testi (0-3 Yaş)BBT ST-Binet Testi (2-6 Yaş)BBT Wisc-R Testi (6-16 Yaş)BBT Wisc-IV Testi (6-16 Yaş)BBT CAS Testi (5-17 Yaş)