70 / 100

Wısc-R Zeka Testi Nedir?

Testin hedef grubunda bulunan bireylerin zihinsel potansiyellerinin ölçümlenmesinde kullanılan bir zeka ölçeğidir. Zihinsel engel grubundan üstün zekaya kadar her potansiyelin sonucu, bu test çalışmasıyla ortaya konulmaktadır. Zeka testleri içinde en çok kullanılan ölçek olarak bilinmektedir. Ülkemizde güncel hali olan Wısc-IV Zeka Testiyle birlikte kullanılmaktadır. 

Wısc-R Zeka Testi hangi yaş grubuna uygulanır?

6  ile 16 yaş arası bireylere uygulanır. Şimdiye kadar özellikle ilköğretim grubunda en fazla uygulanan zeka testidir.

Wısc-R Zeka Testi nasıl uygulanmaktadır?

Bireysel olarak test için uygun koşulları sağlayan uygun bir ortamda uygulanır. Testör ve çocuğun baş başa yürüttüğü bir çalışmayı gerektirir. Testin uygulanmasında standart yönergeler vardır. 

Wısc-R Zeka Testi kimler uygulayabilmektedir?

Test uygulayıcı yeterliliğine sahip olan uzmanlar tarafından uygulanabilmektedir. Testin uygulanması noktasında, uygulama deneyiminin fazla olması uygulayıcı seçiminde etkin rol oynayabilir.

Wısc-R Zeka Testi nerelerde uygulanmaktadır?

 Bu test TÜZDER uzmanları tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca benzer kurumlarda, test uygulayıcı yeterliliğine sahip uzman bulunan özel ve devlet hastanelerinde, RAM’larda ve özel kliniklerde uygulanmaktadır.

Testten önce nelere dikkat etmek gerekir?

  • Çocuğun dinlenmiş olması ve kendini iyi hissediyor olması önemlidir. Mümkün olduğu kadar normal yani en doğal halinde, kendini iyi hisseder olduğu durumda değerlendirmek uygundur.
  • Kaygı ve stres oluşturacak sözler, tutumlar ve tavırlardan uzak olmak önerilir.
  •  Çocuğa zeka testine gireceğinin söylenmemesi daha uygundur.

Test esnasında nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili yönlendirmeler yapılmaması uygundur. Bu kısım testörün yapacakları arasındadır. Eğer ailenin yapacağı yönlendirmeler ile testörün söyledikleri çelişirse çocuk için problem yaşanabilir.

Wisc-r Zeka Testi̇ Tari̇hçesi̇ Ve İçeri̇ği̇ Hakkinda Bi̇lgi̇

Wısc-R Zeka Testi Tarihçesi

 WISC-R zeka testi   1939 da yetişkinler için hazırlanmıştır daha sonra bu ölçek 1955 yılında yenilenmiş ve adı WAIS(Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeği) olarak değiştirilmiştir. 1949 yılında çocuklar içinde geliştirmiş olduğu zeka testini David Wecsler ( 1896-1981 ) 6-16, 11 yaşlarındaki çocuklar için hazırlamıştır ve ismini WISC’i ( Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği) koymuştur. Bu ölçek 1974 de tekrar incelenmiş ve standardizasyon aşaması tamamlanmıştır. Böylece WISC- R (Revised) testi ortaya çıkmıştır. Bu testin daha küçük yaş gruplara uygulanabilmesi için çalışmalar yapması sonucunda Wechsler 4-6 ve 2 yaşlarındaki okul öncesi çocuklara WPPSI’i ( Wechsler Okul Öncesi Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ) tamamlamıştır. Wechsler testleri içerikler olarak farklı olsa da temelde Sözel ve Performans olmak üzere iki ana başlıkta toplamıştır. Wechsler’in ortaya koymuş olduğu bu çalışmanın en önemli yanlarından biri çocuğu kendi yaşıtları içerisindeki durumunu görebilmek ve durumuna yönelik çalışmalarda bulunmaktır.   

WISC-R Zeka Testi

       WISC-R testi David Weschsler tarafından 1949 yılında oluşturulup sonraki yıllarda geliştirilmiş, 6-16 yaş arasındaki çocukların okuma yazma bilmeden de tamamlayabilecekleri bir zeka testidir.

6-16 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. 

Sadece zeka testi değil, aynı zamanda psikolojik bir yorumu da vardır.Bu yorum, kesin ve net olmamakla birlikte sadece bize yol gösterici olmasından dolayı kullanılmaktadır.

Test 2 kısımdan oluşur:

  1.       Sözel Testler: Çocuğun öğrenme becerisini, dış dünyadan edindiği bilgiyi ölçer. Bu bilgiler ailenin, çevrenin verdiği ve eğitim öğretimle edindiği bilgilerdir.
  2.      Performans Testler: Çocuğun görsel-mekânsal-motor alandaki becerilerini ölçer. Testin performans bölümü daha çok görsel ve elle manipüle edilebilen, dikkat becerisi gerektiren alt testlerden oluşmaktadır.

      Sözel ve Performans grubuna ait alt testler çocuğa peş peşe verilir. Test süresince çalışmadan kopmaması ve teste ilgisini devam ettirebilmesi için, sözel zekâ bölümüne ait bir alt test verildikten sonra bir performans alt testi verilir.

Sözel Zekâ Grubuna Ait Alt Testler

Genel Bilgi: Bu test çocuğun okulundan, ailesinden ve çevresinden alabileceği bilgi birikimini, öğrenmeye karşı ilgi ve merakını, bilgileri uzun süreli bellekte saklama(long term memory) becerilerini ölçen alt testtir.

Benzerlik: Bu test çocuğun sınıflama ve soyut düşünebilme becerilerini ölçer. Dolayısıyla çocuğun iki benzerliği bulabilmesi için hem kavram gelişiminin hem de soyutlama yapabilme becerisinin olması gerekir.

Aritmetik: zihinden hesap yapma, kısa süreli bellek, zihinsel organizasyon ve dikkat becerilerini ölçen alt testtir.

Sözcük Dağarcığı: Çocuğunuzun sözcüklerin ve kavramların tanımlarını yapabilme ve bunları ifade edebilme yeteneğini ölçen alt testtir. Aynı zamanda uzun-süreli bellekle ilgili  bilgi verir.

Yargılama: Sosyal olayları değerlendirme, muhakeme edebilme ve günlük sosyal problemlere pratik çözümler üretebilme becerilerini ölçen alt testtir.

Sayı Dizisi: Bu alt test çocukların işitsel kısa süreli belleğini ve çalışma belleğini ölçen yedek alt testtir. Böylece çocuk sesli uyaranları algılama ve zihinsel olarak tekrarlayabilme yeteneklerini geliştirmiş olur.

Performans Zekâ Grubuna Ait Alt Testler

Resim Tamamlama: Çocuğunuzun görsel dikkatini arttıran, ayrıntıyı görebilme yetisini güçlendiren, önemli olanı ayırt etme, görsel uyanıklık becerilerini ölçen alt testtir. Çocuğunuzdan bir resimde (objede) eksik olan detayları hem göstermesi hem de söylemesi istenir.

Resim Düzenleme: Olayları bütün olarak görebilme, planlama, olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurabilme ve oluş sırasına dizme becerilerini ölçen alt testtir.

Küplerle Desen: Görsel algı gücü, el- göz koordinasyon ve bütünün parçalarını görebilme becerilerini ölçen alt testtir.

Parça Birleştirme: Parça bütün ilişkilerini kavrama, öngörebilme ve parçalardan yeni bir bütün oluşturabilme becerilerini ölçen alt testtir.

Şifre: Zamana karşı yarışabilme, dikkati devam ettirebilme, kısa süreli görsel hafıza, yeni bir görevi hızlı bir şekilde öğrenebilme ve bu görevdeki psikomotor hız becerilerini ölçen alt testtir.

Labirentler: Bu alt test de çocuğun psikomotor becerisini, görsel hareketsel koordinasyon kabiliyetini ölçen yedek alt testtir. Ayrıca sorun çözebilme becerisini gösterir.

Başvuru Formu

    BBT Gelişim Testi (0-3 Yaş)BBT ST-Binet Testi (2-6 Yaş)BBT Wisc-R Testi (6-16 Yaş)BBT Wisc-IV Testi (6-16 Yaş)BBT CAS Testi (5-17 Yaş)