17 / 100

a.Aklımı Oynatıyorum Atölyesi

Aklımı Oynatıyorum Atölyesi: Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Aklımı Oynatıyorum Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta, stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerileri ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

b.Bilim Geçidi Atölyesi

Bilim Geçidi Atölyesi, öğrencinin yeni kavram, prensip ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre öğrendiği bir eğitim ortamıdır. Laboratuarda çocuklar sadece öğrenmez. Yaşar aynı zamanda. Bilim Geçidi Atölyesinde çocuklarımıza fen bilimlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Bilim Geçidi Atölyesinde, öğrencilerin bilimle ilgili etkinliklere katılmalarına imkân sağlıyor ve bilimsel yöntemi tanımalarını hedefliyoruz. Çocuklarımız, ihtiyacımız olan bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor, hayatı daha doğru kavrıyor, gözlemliyor, analiz ve sentez yapıyor.

c.Yazılım – Kodlama ve Robotik Atölyesi

 Elektronik, fizik, mühendislik ve teknolojinin ortak noktasıdır. Elektrik devrelerinin doğru tasarımlanması ve doğru kontrol edilmesiyle ilgilenen bu bilim, bir atölye olarak öğrencilerimize yaşadıkları çağı daha doğru anlatmak için düşünülmüştür. Çocuklarımız bu atölye sayesinde motor, elektrik aksamı, elektrikle çalışan düzenekler, sensörler gibi elektronikle ilgili alanlarda bilgi ve donanım kazanırlar. Temel teorik bilgilerin yanı sıra deneysel ve pratik bir ortam oluşturan Elektronik Atölyesi, çocuklarımıza elektroniğe dair yaşam becerisi edinme imkânı sağlar.

Atölyenin bir diğer faaliyet alanı da çocuklarımızı Robotik Atölyesi’ne hazırlamaktır. Robotlar dünyasına giriş yapmamızı sağlayan bu atölyede her öğrencimize içerisinde sensörler, motorlar, özel devreler ve parçaların olduğu bir kit verilir. Robotik atölyemizde öğrencilerimiz robot nedir, robotlar nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı)ne işe yarar, hız/güç gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Çocukların mekanik ve robotik alanlarına dair bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri ve problem çözme becerilerini kullanabilecekleri “Robotik Atölyesi” teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve onlarla ilgili fikir sahibi olunabilmesi adına çok önemlidir.

d.Dil Becerileri Atölyesi

Dil Becerileri Atölyesi: Öğrencilerimize dil öğrenme becerisini geliştirmek, aktif verilen dile ait farkındalık kazandırmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek ve genişletmek, farklı kültür kazandırmak bu atölyenin ana maksadıdır. Bu atölyede verilen dil becerileri eğitimlerinde sınıf içerisinde olacak öğrencilerin hazır bulunuşluklarının aynı seviyede olacağı öngörülen etkin, popüler ve zengin dil seçimleri yapılmaktadır. Bu dönem tanıtılacak ve yapılacak olan dil, Çince dilidir.

e.TEM Akademik Beceri Atölyesi

TEM Akademik Beceri Atölyesi: Öğrencilerimizin akademik becerilerini hedef alan bir atölyedir. Tem Akademik Beceri Atölyesi, TÜZDER Eğitim Metoduna dayanarak hazırlanan setlerin kullanıldığı bu atölyede akademik anlamda ki belirli becerilere dokunmayı hedefler. Uzamsal zeka becerisi, problem çözme becerisi, hafıza ve transfer becerisi, akademik bilgi aktarımı, mantık yürütme becerisi gibi becerilerle öğrencilerimizin zihinsel ve sosyal hayatına destek olunur.

f. Uzayı Keşfediyorum Atölyesi (Planetaryum)

Nötron yıldızları, yıldız oluşum bölgeleri, gökadalar, kara delikler, beyaz cüceler, cüce gezegenler, asteroitler, süpernova patlamaları, çift yıldızlar, öte gezegenler… Tüm bu kelimelerin cevaplandırıldığı en derin galaksilerdeki olayların gözlemlene bildiği bir sınıf ortamı. Ancak ışık yılıyla ölçebileceğimiz kadar uzakta olan bu gök cisimlerinin çoğu devasa boyutlara sahip, bazılarının boyutu bile yok. Uzayı ve tüm uzayın bilinmeyenlerini öğrenilebileceğimiz astronomi sınıfı öğrencilerimizin evreni keşfettiği bir ortamdır.Öğrenciler atölye çalışmalarında öğrendikleri bilgiler eşliğinde planetaryumda güneş sistemine eşsiz bir yolculuk yapıyorlar.

g. Oyun Mucidi Atölyesi

Belirli zamanlarda zeka ve akıl oyunlarıyla destek olmak öğrencilerin zihinsel, sosyal ve ruhsal anlamda ki düzeylerine mutlak suretle destek sağlamaktadır. Aklımı oynatıyorum atölyesinde; bahsedilen bu destek verilmekte olup, sürecin devamlılığı da öğretilmektedir. Fakat Oyun Mucidi Atölyesinin çok büyük bir farkı vardır. Oynatılan zeka ve akıl oyunlarını üretmeyi hedefleyen bu atölye; öğrencilerimizin sıradışı düşünme, kural koyma, 3 boyutlu düşünebilme, problem çözme, ürün ortaya koyma, grup içi iletişim gibi bir takım etkin becerilerini geliştirmeyi hedef almaktadır.

h. Usta-Çırak Atölyesi

Öğrencilerimize hayal, üretim, el-göz koordinasyon ve grup içi iletişim becerilerini destelemek bu atölyenin ana maksadıdır. Öğrencilerimize bu atölyede ahşap sanatı tanıtılacak ve ahşap işleri; hikaye kurgusuyla hem eğlendirip hem eğitilecektir. Yapılan çalışmalar güvenlik standartlarına dikkat edilerek, gerçekçi izlenim taşıyacaktır.

ı. Yaşam Becerileri Atölyesi

Öğrencilerimize günlük yaşantılarında pratik becerileri kazandırmayı hedef alan bu atölyede aynı zamanda; problem çözme, sorun bulma, hızlı düşünebilme gibi becerilerin gelişimi hedeflenmektedir. Yaşam Becerileri Atölyesinde, günlük hayatta bilinen fakat pratiğe ihtiyaç duyulan kısımlarda; neler yapabileceği, nasıl yapabileceği hem eğlenerek hem de yaşayarak öğretilir.