14 / 100

a. Aklımı Oynatıyorum Atölyesi

Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Aklımı Oynatıyorum Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta, stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerileri ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

b. Bilim Geçidi Atölyesi

Bilim Geçidi Atölyesi, öğrencinin yeni kavram, prensip ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre öğrendiği bir eğitim ortamıdır. Laboratuarda çocuklar sadece öğrenmez. Yaşar aynı zamanda. Bilim Geçidi Atölyesinde çocuklarımıza fen bilimlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Bilim Geçidi Atölyesinde, öğrencilerin bilimle ilgili etkinliklere katılmalarına imkân sağlıyor ve bilimsel yöntemi tanımalarını hedefliyoruz. Çocuklarımız, ihtiyacımız olan bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor, hayatı daha doğru kavrıyor, gözlemliyor, analiz ve sentez yapıyor.

c. Yazılım – Kodlama ve Robotik Atölyesi

Elektronik, fizik, mühendislik ve teknolojinin ortak noktasıdır. Elektrik devrelerinin doğru tasarımlanması ve doğru kontrol edilmesiyle ilgilenen bu bilim, bir atölye olarak öğrencilerimize yaşadıkları çağı daha doğru anlatmak için düşünülmüştür. Çocuklarımız bu atölye sayesinde motor, elektrik aksamı, elektrikle çalışan düzenekler, sensörler gibi elektronikle ilgili alanlarda bilgi ve donanım kazanırlar. Temel teorik bilgilerin yanı sıra deneysel ve pratik bir ortam oluşturan Elektronik Atölyesi, çocuklarımıza elektroniğe dair yaşam becerisi edinme imkânı sağlar.

Atölyenin bir diğer faaliyet alanı da çocuklarımızı Robotik Atölyesi’ne hazırlamaktır. Robotlar dünyasına giriş yapmamızı sağlayan bu atölyede her öğrencimize içerisinde sensörler, motorlar, özel devreler ve parçaların olduğu bir kit verilir. Robotik atölyemizde öğrencilerimiz robot nedir, robotlar nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı)ne işe yarar, hız/güç gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Çocukların mekanik ve robotik alanlarına dair bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri ve problem çözme becerilerini kullanabilecekleri “Robotik Atölyesi” teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve onlarla ilgili fikir sahibi olunabilmesi adına çok önemlidir.

d. Uzayı Keşfediyorum Atölyesi (Planetaryum)

Nötron yıldızları, yıldız oluşum bölgeleri, gökadalar, kara delikler, beyaz cüceler, cüce gezegenler, asteroitler, süpernova patlamaları, çift yıldızlar, öte gezegenler… Tüm bu kelimelerin cevaplandırıldığı en derin galaksilerdeki olayların gözlemlene bildiği bir sınıf ortamı. Ancak ışık yılıyla ölçebileceğimiz kadar uzakta olan bu gök cisimlerinin çoğu devasa boyutlara sahip, bazılarının boyutu bile yok. Uzayı ve tüm uzayın bilinmeyenlerini öğrenilebileceğimiz astronomi sınıfı öğrencilerimizin evreni keşfettiği bir ortamdır. Öğrenciler atölye çalışmalarında öğrendikleri bilgiler eşliğinde planetaryumda güneş sistemine eşsiz bir yolculuk yapıyorlar.

e. Geçmişin İzleri Atölyesi

“Geçmiş bir anlamda bugün hala yaşayan bir zaman dilimidir” der Collingwood. Bu cümleden hareketle bugünün ve yarının izleri dünde saklıdır diyebiliriz. Bugünü anlamak ve anlamlandırmak, geleceğe ışık tutup olay ve olguları kavrayabilmek için geçmişe iyi odaklanmalı, maddi ve manevi mirasımıza sahip çıkmalıyız. Bu da geçmişin bilgisini, tarihi iyi anlamaktan geçer. Olay ve olgular tarihsel süreç içerisinde meydana gelmiştir. Dünden bugüne zuhur etmiş olan bu olay ve olgular ansiklopedilere, belgesellere, filmlere, seyyahların ve olayların bizzat şahidi olan tarihçilerin eserlerine konu olmuştur. Geçmişin İzleri Atölyesinde öğrencilerimiz; maddi ve manevi mirasın izlerini sürmek gayesi ile geçmişi daha anlaşılır kılacak, onların yorum ve analiz kabiliyetlerini açığa çıkaracak bir ortam kurgulanmaktadır. Böylece geçmişe yönelik bilgi ve kültür birikimleri artacak ve akabinde bu birikim ile geleceğe yönelik yararlı faaliyet ve eylemlerde bulunacaklardır.

f. Calculate Atölyesi

Öğrencilere; matematiği, bilinenin aksine farklılaştırılmış bir şekilde keşfetmelerini sağlayarak anlamlı öğrenmeler sağlamalarını amaçlamaktadır. Konfüçyüs’ün “Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım” sözlerini esas alan atölyemizde öğrencilerin keşfederek öğrenmeleri ve matematiğin içinde yer almaları büyük bir öneme sahiptir. Matematik oyunları, çeşitli materyaller ve keşif yaparak kalıcı ve eğlenecekleri bir ortam ile iç içe olmaları hedeflenmektedir. Birçok matematik konusuna yönelik etkinlik ve oyunlarla bir arada işlenecek olup akademik başarılarına da katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda öğrenciyi esas alan bir öğretim yöntemi ile bilişsel ve psikomotor gelişimlerine de katkı sağlanması hedeflenmektedir.

g. Hayal Tasarım Atölyesi

Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine destek olmak, ince ve kaba motor becerilerini geliştirme amacı ile eğitim verilecektir. Bu atölyede var olan el işi beceri potansiyellerini hem keşfedebilecek hem de bunları geliştirebilecek ortam sağlanacaktır.

h. Düş ve Düşünce Atölyesi

Öğrencilere “Anlama ve anlatma” becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Atölyemizin temel amacı yapılan uygulamalarla çocukların ilgi, gereksinim ve dil evrenine uygun, hem dilsel alanda gelişim sağlayabilmeleri hem de anadilinin kurallarının uygun şekilde aktarılmasının sağlanmasıdır. Bu amaca ise dilsel beceriler olarak da bilinen “Dinleme”, “Konuşma”, “Okuma” ve “Yazma” gibi dört etkinlik alanının bütünleştirilmesiyle varılacaktır.

Atölyemizin bir diğer amacı ise okuyan, düşünen ve duyarlı bireyler yetiştirmektir. Öğrencilerin hayal dünyalarını geliştirerek, kelime hazinelerini güçlendirerek kendilerini daha rahat ifade etmelerini, iletişim becerilerini başarılı bir şekilde gerçekleştirmelerini desteklemektir.