17 / 100

 


Stem-1

STEM NEDİR?

STEM, “Science, Technology, Engineering, Mathematics”, fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik sözcüklerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır.

STEM eğitimi, öğrenci ve öğretmenlerin ilgi ve hayat deneyimleri sonucu şekillenmektedir ve merkezde bulunan disipline ait özel bilgi ve becerilerin en az bir diğer disiplin ile bütünleştirilerek öğretilmesi olarak tanımlanmaktadır. STEM Eğitimi’nin Türkiye’deki uygulamalarında sadece Türkçe’nin bilim dili olarak kullanımının teşvik edilmesi dolayısıyla değil aynı zamanda ABD’deki bilimin popülerleştirilmesi merkezli yaklaşımlardan farklılaşma ve Türkiye bağlamında öğrenmeyi merkeze alma ihtiyacına dayanmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde STEM olarak adlandırılan bu standart, okul düzeyinde matematik ve fen bilimleri derslerinin bütünleştirilmesi olarak yaygınlaşır üstelik mühendislik ve teknolojinin sınıf içi ve sınıf dışı etkinlikler ile öğretilmesi olarak da anlaşılmaktadır. Örnek olarak, ABD’li fen eğitimi standartlarına mühendislik ve mühendisliğin doğasının ve ortak disiplin matematik müfredatına ise matematiksel modellemenin eklenmesi gösterilebilir.

NEDEN STEM EĞİTİMİNE İHTİYAÇ VAR?

STEM eğitimi; ekonomik anlamda ilerleme ve liderlik için insan gücü ihtiyacını karşılamayı ve güçlendirmeyi hedefler ve ayrıca toplumsal barış ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada bir araç olarak da kullanılabileceği savunulmaktadır.

ABD’de yayımlanan 21. Yüzyıl için Öğrenme Raporunda üç anahtar alanda dokuz farklı öğrenme becerisine yer verilmiştir. Bu üç anahtar alan;

Bilgi ve İletişim Becerileri

Düşünme ve Problem Çözme Becerileri

Kişilerarası İletişim ve İşbirlik Becerileri

STEM eğitimi bahsedilen bu alanlarda öğrencilere yetkinlik kazandırmayı amaçlar. Eğitim süresince öğrenciler ana disiplinin yanı sıra; kritik düşünme, problem çözme, işbirlikli çalışma gibi çeşitli farklı becerileri kazanırlar.

EĞİTİMDE AMAÇ NEDİR?

STEM eğitiminin dünyasındaki yerine dikkat çekmek

Öğretmenleri ve öğretmen adaylarını STEM eğitimi ile tanıştırmak

Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına STEM eğitiminin temel kavramlarını anlatmak

STEM eğitiminin geliştirdiği alanları olan 21.yy becerilerini tanıtmak

Öğrencilerde mühendislik döngüsü, tasarım süreçleri gibi becerileri geliştirmek

STEM eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak

STEM eğitimi ile ilgili kaynakları sağlamak

EĞİTİM SONUNDA, EĞİTİM ALAN KİŞİLERDE;

  • 5E modeliyle ders planları hazırlar,
  • STEM yaklaşımıyla planlanmış eğitimler verir,
  • Öğrencilerine 21.yy becerileri kazandırır,
  • Araştırma, çözüm üretme, kritik düşünme süreçlerini derslerine ekler,
  • Derslerinde teknolojiyi ve mühendislik süreçlerini etkili olarak kullanır,
  • Derslerini diğer disiplinlerden kazanımlarla zenginleştirir,
  • STEM eğitimi değerlendirmelerini yapar.

KİMLER KATILABİLİR

Okul öncesi öğretmenleri, okul öncesi eğitmenleri, üniversite öğrencileri ve alana ilgi duyan tüm öğreticiler.

EĞİTİM DETAYLARI:

EĞİTİM ORTAMI: Zoom Meeting Programı (Kişiye özel link yollanacaktır)

EĞİTİM SÜRESİ:  2 Gün 10:00 –  16:45 arası

EĞİTİM MATERYALİ: Örnek notlar  verilecektir. (PDF olarak)

SERTİFİKA: Eğitici eğitim sertifikası verilecektir.

Kayıt için tıklayınız.

NOTLAR:

*Kesin kayıt için ödeme yapılmalıdır.

**Ödeme yaparken açıklama kısmına “İSİM SOYİSİM ve STEM 1” metinlerini eklemeniz gerekmektedir.

***Ödeme yapmadan önce varsa indirim kuponunuzu kullanmalısınız, indirim kuponları; anlaşmalı kurum personellerine (İndirim oranını kurumlarından öğreneceklerdir), daha önce farklı bir eğitici eğitim katılmış kişilere (%15), atölyeye katılmış velilere (%15) ve hediye kuponu kazanmış kişilere (alış veriş sonrası kazananlar, sosyal medya kampanyasında kazananlar vs) uygulanacak ve indirim kuponları tek kullanımlık şifre olarak kendilerine tanılanacaktır.

****Ödeme sisteminden tarafınıza iletilecek ödeme dekontunu saklamayı unutmayınız.

*****Ödeme sisteminden kaynaklı olumsuzluklar sebebi ile mağduriyet yaşamamınız için ödemenizin alındığını ve kesin kaydınızın oluşturulduğunu [email protected] mail adresiyle yazışarak teyit almanız faydanıza olacaktır.

*****TÜZDER, eğitim içeriği, eğitmen, platform ve tarihleri değiştirme hakkını saklı tutar, bu konuda kursiyerler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. (Kesin kayıt yaptıranlara önceden haber eder ancak kesin kayıt için eğitim ödemesi yapmayanlara herhangi bir bildirimde bulunmaz.)

EĞİTİM PLANI AKIŞ TABLOSU

Yıllık Eğitim Takvimi:

* Net eğitim tarihleri bir sonraki eğitim için duyurulur.

* TÜZDER Yıllık eğitim takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar, bu konuda kursiyerler herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. (Kesin kayıt yaptıranlara önceden haber eder ancak kesin kayıt için eğitim ödemesi yapmayanlara herhangi bir bildirimde bulunmaz.)

Konu Başlığı
Okul Öncesi STEM Eğitiminin Kavramsal ve Teorik Temelleri
Okul Öncesi STEM Eğitimi ve Felsefesi
Okul Öncesi STEM Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
Günlük Hayattan Malzemelerle Okul Öncesi STEM Eğitimi Uygulamaları-1
Günlük Hayattan Malzemelerle Okul Öncesi STEM Eğitimi Uygulamaları-2
Günlük Hayattan Malzemelerle Okul Öncesi STEM Eğitimi Uygulamaları-3
Geliştirilen Okul Öncesi STEM-temelli Plan, Senaryo ve Etkinlik Sunumu & Değerlendirilmesi
Geliştirilen Okul Öncesi STEM-temelli Plan, Senaryo ve Etkinlik Sunumu & Değerlendirilmesi
Geliştirilen Okul Öncesi STEM-temelli Plan, Senaryo ve Etkinlik Sunumu & Değerlendirilmesi
Okul Öncesi Düzeyde Kodlama ve Robotik Uygulama Örnekleri (Algoritmik Düşünme ve Tasarım)
Okul Öncesi Düzeyde Kodlama ve Robotik Uygulama Örnekleri (Algoritmik Düşünme ve Tasarım)
Okul Öncesi Düzeyde Kodlama ve Robotik Uygulama Örnekleri (Algoritmik Düşünme ve Tasarım)