TÜZDER Tüm Üstün Zekalılar Derneği

DAHİPARK SANAL TUR
KAYIT OL, HABERDAR OL!

Projelerimiz

  • STEM EĞİTİMLERİ İLE GİRİŞİMCİ GENÇLER PROJESİ
  • ENDERUN PROJESİ
  • 10 YILDA 10000 MUCİT ÇOCUK
  • DEZAVANTAJLI KONUMDA OLAN ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN VE EBEVEYNLERİNİN GELİŞİM VE EĞİTİMLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
  • YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEK 100 ÇOCUK PROJESİ
  • TÜZDER - THY ZEKÂ OYUNU GELİŞTİRİYORUM PROJESİ

Alanında lider bir kurum olan TÜZDER, üstün zekalı öğrencilerin doğru imkanlarla buluşturulması noktasında pek çok projeye imza atmıştır.

STEM EĞİTİMLERİ İLE GİRİŞİMCİ GENÇLER PROJESİ

İSTKA’nın ( İstanbul Kalkınma Ajansı ) 2016 yılı, Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği) tarafından hazırlanan proje, başarılı projeler arasında yer almıştır. TÜZDER koordinesinde YTÜ (Yıldız Teknik Üniversitesi), İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) iştiraki ile İstanbul Avrupa yakasında hayata geçirilecektir. Bu proje ile İstanbul Avrupa yakasında seçilecek 10 pilot okula tasarım ve donanımı ile birlikte materyallerle desteklenmiş tam teşekküllü STEM Laboratuvarları kurulacaktır. 3D Yazıcılar, Robot Setleri, Mühendislik Setleri, Fen Setleri, Matematik Setleri ve diğer teknolojik alt yapı ile donatılmış sınıflar gerekli tasarım ve mobilya ile de desteklenecektir.Proje okullarından ve proje ilçelerinden iki yüz öğretmene STEM Eğitmen Eğitimi verilecek olup bu sayede projenin yaygınlaşması ve ulaşacağı hedef kitlenin genişlemesi amaçlanmıştır. Ülkemizde yeni başlayan STEM çalışmaları bu sayede çocuklara ve gençlere aşılanacak, eğitim öğretim hayatının bir parçası haline getirilmesi için bu proje büyük bir destek olacaktır. Proje sınıflarının 2017-2018 Eğitim Öğretim Sezonuna hazır olarak öğrencilerin kullanımına sunulacaktır.

ENDERUN PROJESİ

Dünyanın ilk üstün zekâlılar okulu olan Enderun’dan ilham alınarak ortaya koyulan bu proje, üstün zekâlı öğrencilere uygun şartlarda eğitim görebilmeleri için sunulmuş bir imkândır. 2012 – 2013 Eğitim Öğretim Yılı’nda başlatılan projede, 50 adet üstün zekalı çocuğa Sarıyer’de faaliyet gösteren Özel Boğazhisar Eğitim Kurumları’nda ücretsiz eğitim görme imkanı sağlanmıştır. TÜZDER tarafından yapılan testler sonucu üstün zekalı olduğu tespit edilen 50 çocuk, hayırseverlerin desteğiyle Özel Boğazhisar Eğitim Kurumları’nda mezun olana kadar ücretsiz şekilde eğitim görme fırsatı yakalamışlardır. Boğazhisar Eğitim Kurumları, Türkiye’nin ilk “Zeka Atölyesi”ni açmış, üstün zekalılar konusunda uzman eğitimcilerin bulunduğu, “Dünya Ölçeğinde Üstün Nitelikli İnsan Yetiştirme Eğitim Modeli” ile özgün bir eğitim modeli bulunan, nitelikli bir kurum olduğu için tercih edilmiştir. 50 çocuğumuz halen büyük bir memnuniyetle Boğazhisar Eğitim Kurumları’nda eğitim görmektedirler.

10 YILDA 10000 MUCİT ÇOCUK

Adres Patent isimli patent firmasıyla TÜZDER’in ortak yürüttüğü bu proje halen devam etmektedir. Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları bünyesinde toplayıp sosyo - kültürel etkinliklere katılımlarını sağlamak amacıyla yola çıkan TÜZDER, Adres Patent’le yürüttüğü ’10 Yılda 10 Bin Mucit Çocuk’ projesinde geleceğin mucitlerini bulmayı hedefliyor. Proje kapsamında TÜZDER ve Adres Patent işbirliğiyle gerçekleştirilecek çalışmalarda ise 4-5-6-7-8. sınıflara yönelik olmak üzere mucitlik eğitimleri düzenlenmektedir. Öğrencilerde sıra dışı düşünme, problem çözme, bilgilerin sorunların çözümünde kullanılması, fikirlerin projeye ve buluşa nasıl dönüştürülebileceği konusunda ne gibi adımlar atılacağı, bilgini eyleme nasıl dönüştürüleceği gibi konuların işlendiği mucitlik derslerinin ardından bir icada imza atan öğrencilere patent imkânı sağlanmaktadır. Böylece ülkemizin değerleri ülkemizde kalmaktadır.

DEZAVANTAJLI KONUMDA OLAN ÜSTÜN ZEKÂLI ÇOCUKLARIN VE EBEVEYNLERİNİN GELİŞİM VE EĞİTİMLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

TÜZDER tarafından İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) katkılarıyla yürütülmüş olan ve kısaca ‘’Üstünlerin Desteklemesi Projesi’’ adıyla anılabilecek olan “Dezavantajli Konumda Olan Üstün Zekalı Çocuklarin ve Ebeveynlerinin Gelişim ve Eğitimlerinin Desteklenmesi Projesi”nin amacı İstanbul’un Avrupa Yakasında yer alan ve sosyo-ekonomik bakımından dezavantajlı olan pilot ilçelerde tespit edilen üstün zekalı çocukların eğitimi; bu çocukların ailesi ve öğretmenlerinin konuya yönelik bilinç düzeylerinin arttırılması ve gerekli alt yapı (atölye) hizmetlerinin oluşturularak toplumsal hayata aktif katkı sağlayan bireyler olmalarını sağlamaktır. Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bu projede üstün zekâlı çocukların keşfi, eğitimi ve gelişimi için yoğun çaba harcayan TÜZDER, geleceğin yolunu aydınlatmak için çalışıyor. Projede Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı ortak olarak yer alırken Yıldız Teknik Üniversitesi iştirakçi olarak katkı sağlamıştır.

TÜZDER, proje kapsamında 670 üstün zekalı çocuğa ücretsiz olarak eğitim vermiştir. TÜZDER, proje kapsamında İstanbul’da pilot bölge olarak belirlenen 19 ilçede atölyeler kurmuş, eğitim-öğretim müfredatına ek olarak bir çok alanda öğrencilere eğlenceli eğitim ortamları sağlamıştır.

Çocuklar, bu proje kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları - Sıra Dışı Düşünme Becerileri - Eğlenceli Bilim - Mekanik ve Robot -Yazarlık ve Sosyal Medya - Astronomi ve Uzay Bilimleri – Liderlik gibi konularda haftada bir kez birer saat eğitim almışlardır.

Proje kapsamında yalnızca üstün zekalı çocuklara değil, üstün zekâlı çocukların öğretmenlerine ve ailelerine de ulaşılmıştır.

YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEK 100 ÇOCUK PROJESİ

2012 – 2013 yılında kendileriyle çok başarılı bir çalışma olan “Enderun Projesi”ni yürüttüğümüz Boğazhisar Eğitim Kurumları ile 2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı’nda yeni bir çalışma yaptık. “TÜZDER, Yüzümüzü Güldürecek 100 Çocuk Arıyor" sloganıyla başlatılan bu projede, 100 adet üstün zekalı çocuğa Boğazhisar Eğitim Kurumları’nda burslu okuma imkanı sağladık. Boğazhisar Eğitim Kurumları’nda özel ve zenginleştirilmiş bir müfredat ve atölye çalışmalarıyla desteklenen öğrencilerimiz, kademelerinden mezun olana kadar burslu okuma imkânı buldular.

TÜZDER tarafından yapılan bireysel değerlendirmeler neticesinde ailelere; çocuklarının gelişim alanları, gözlemlenen durumları ve eğitsel anlamda tavsiyeler, uzmanlar tarafından aktarıldı. Bireysel değerlendirmesi yapılan her bir çocuk için detaylı rapor veliye verildi. Yapılan değerlendirme ve komisyon kararları neticesinde desteklenmeye hak kazanmış çocuklar açıklandı ve böylece çok sayıda çocuğumuza ulaşılmış oldu.

Üstün zekâlı ve dahi çocukların zamanında fark edilememesi ve en uygun eğitimin sağlanamaması gibi sorunlar nedeniyle bu yeteneklerin toplumumuz için kayıp olacağını her zaman vurgulayan TÜZDER, “Yüzümüzü Güldürecek 100 Çocuk” projesiyle ülkemizin değerlerini keşfetmeye devam etmiştir.

TÜZDER - THY ZEKÂ OYUNU GELİŞTİRİYORUM PROJESİ

Ülkemizde eğitim alanında yaşanan problemlerin temeline indiğimizde eğitim sürecinde kullanılan materyallerin eksikliği yapılan birçok çalışmada ortaya konulmuştur. Özellikle zihinsel faaliyetleri geliştirme ile ilgili materyal yönünden dünyadaki uygulamaların gerisinde olmakla birlikte maalesef bu alanda bir çalışma başlatılmamıştır. Çocukların en iyi öğrenme şekli oyundur. Oyun da ise kullanılacak öğeler ya da içerik öğrenmenin kalitesinde en önemli unsurdur. Bu açıdan geliştirilecek materyal çocukların bireysel olarak oynayacağı gibi hem arkadaş grupları arasında hem de aile içinde sosyal etkileşimi artırması açısından önemlidir. TÜZDER ile THY büyük bir eksikliğin giderilmesi noktasında önemli bir çalışmayı başlatmış olacaktır.