Yükleniyor Etkinlikler

Çocuğun kendini, karakterini ve gelişim düzeyini ortaya koyduğu en önemli alan oyundur. Nitelikli bir oyunla hem çocuğu gözlemleyebilir hem de ona pek çok bilgiyi eğlenceli bir ortamda öğretebilirsiniz. Yurtiçi ve yurt dışında pek çok üniversite, oyunun çocuklar üzerindeki etkisinden dolayı zeka ve akıl oyunları geliştirmektedir. TÜZDER, yurt içi ve yurt dışında geliştirilen 150 kadar oyundan seçilen akıl ve zeka oyununu eğitim ortamında kullanmayı hedeflemektedir. Bu maksatla, bu oyunların nasıl oynanacağı, çocuğa nasıl oynatılacağı, hangi oyunla hangi kazanımların hedeflendiği, oyunların çocuk gelişimine etkileri, oyun ortamında çocuğun ne şekilde gözlemleneceği gibi konuları içine alana eğitimler düzenlemektedir. Türkiye’de ilk defa TÜZDER tarafından verilen Zeka ve Akıl Oyunları Eğitmenliği Eğitimine yoğun bir talep vardır.

Başvuru Formu