Yükleniyor Etkinlikler
Bu etkinlik geçti.

TÜZDER tarafından İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) katkılarıyla yürütülmüş olan ve kısaca ‘’Üstünlerin Desteklemesi Projesi’’ adıyla anılabilecek olan “Dezavantajli Konumda Olan Üstün Zekalı Çocuklarin ve Ebeveynlerinin Gelişim ve Eğitimlerinin Desteklenmesi Projesi”nin amacı İstanbul’un Avrupa Yakasında yer alan ve sosyo-ekonomik bakımından dezavantajlı olan pilot ilçelerde tespit edilen üstün zekalı çocukların eğitimi; bu çocukların ailesi ve öğretmenlerinin konuya yönelik bilinç düzeylerinin arttırılması ve gerekli alt yapı (atölye) hizmetlerinin oluşturularak toplumsal hayata aktif katkı sağlayan bireyler olmalarını sağlamaktır. Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bu projede üstün zekâlı çocukların keşfi, eğitimi ve gelişimi için yoğun çaba harcayan TÜZDER, geleceğin yolunu aydınlatmak için çalışıyor. Projede Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi İlim ve Kültür Vakfı ortak olarak yer alırken Yıldız Teknik Üniversitesi iştirakçi olarak katkı sağlamıştır.

TÜZDER, proje kapsamında 670 üstün zekalı çocuğa ücretsiz olarak eğitim vermiştir. TÜZDER, proje kapsamında İstanbul’da pilot bölge olarak belirlenen 19 ilçede atölyeler kurmuş, eğitim-öğretim müfredatına ek olarak bir çok alanda öğrencilere eğlenceli eğitim ortamları sağlamıştır.

Çocuklar, bu proje kapsamında Akıl ve Zeka Oyunları – Sıra Dışı Düşünme Becerileri – Eğlenceli Bilim – Mekanik ve Robot -Yazarlık ve Sosyal Medya – Astronomi ve Uzay Bilimleri – Liderlik gibi konularda haftada bir kez birer saat eğitim almışlardır.

Proje kapsamında yalnızca üstün zekalı çocuklara değil, üstün zekâlı çocukların öğretmenlerine ve ailelerine de ulaşılmıştır.