DAHİ PARK 2019 Kış Okulu Atölye Başvuru Formu

Atölye Tarihleri:

 1. Kur; 28.09.2019 – 04.01.2020
 2. Kur; 22.02.2020 – 30.05.2020

TÜZDER Kış Okulu Yüksek Potansiyelli Öğrencilerin Atölye Dersleri:

 1. Bilim Atölyesi
 2. Robotik Atölyesi
 3. Zeka ve Akıl Oyunları Atölyesi
 4. Uzay ve Astronomi Atölyesi
 5. Sosyal Duygusal Becerileri Atölyesi
 6. Matematik Atölyesi
 7. Mimarlık Atölyesi

Eğitim Mekanı: TÜZDER Dahi Park
Eğitim Saatleri: 10:00 – 14:30
Eğitim Günleri: Cumartesi günleri.

Aile eğitim seminerleri düzenlenecektir.
Öğle yemeği programa dahildir.

TÜZDER Kış Okulu Cumartesi Grubu ( Yüksek Potansiyelli ) Eğitim Ücretlendirmesi

Fiyat: 2.180,00 TL’dir.
Kaparo: 250,00 TL’dir.
Kredi Kartına 6 taksit imkanı mevcuttur.

Erken Kayıt indirimden faydalanmak için son tarih; 15 Eylül 2019’dur.

Uygulanacak indirimler:

 • Erken kayıt indirimi %10’dur.
 • Boğazhisar öğrencilerine indirim %10’dur.
 • Kardeş İndirimi %10’dur.
 • Peşin veya K.Karta tek çekim indirimi %5’tir.
 • BBT indirimi %10’dur.
 • Atölye devamlılığı indirimi %10’dur.
 • Toplamda uygulanacak maksimum indirim %30’dur.
 • İki kura birlikte kayıt olunduğu takdirde +%10’luk indirim daha alınmaktadır.

NOT 1: Ücretlendirmeye, tüm eğitim giderleri, eğitim setleri, öğle yemeği, aile seminerleri ve raporlar dahildir.
NOT 2: Resmi tatil gönlerine denk gelen eğitim günleri telafi edilecektir.
NOT 3: Erken kayıt indiriminden yaralanmak için belirtilen tarihten önce “Öğrenci Kayıt Taahhütnamesini doldurmuş ve kaparo ödemesini yapmış olmak gerekmektedir.

ZEKA VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

Dikkat Konsantrasyon Becerileri Atölyesi:

Bu atölyede ana maksat öğrencilerimizin davranışlarının şekillenmesinde, algılamasında, hatırlamasında, iletişim kurmasında, problem çözmesinde ve diğer bilişsel alanlarında da önemli bir role sahip olan dikkat- konsantrasyon becerilerini en üst seviyeye çıkararak: Belirli bir işe başlayabilme, belirli bir işi sürdürme konusunda gerekli motivasyona sahip olma, öncelik belirleme, önemli olanı seçebilme, sıraya koyma, planlama, düzenleme yapabilme ve zamanı ayarlama gibi becerilerine katkı sağlamaktır.

Stratejik Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Atölyesi:

Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Stratejik Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Atölyesi: düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin öğretmenleri, doktorları, mühendisleri, sanatçıları, yöneticileri olan çocuklarımızın Stratejik Düşünme ve Problem Çözme Becerilerine katkı sağlanmaktadır.

Mantık Yürütme ve İlişkisel Düşünme Atölyesi:

Bu atölyenin ana maksadı öğrencilerimize var olan durumlar, olaylar karşısında mantık yürütme ve ilişkisel düşünme becerilerini kazandırmak, var olan durumların, olayların bileşenlerini doğru ilişkilendirebilmelerini; mantık yürütme ve ilişkisel düşünmenin boyutlarını öğretmek ve mantık yürütme ve ilişkisel düşünme becerilerini geliştirmektir.
Var olan durumları, olayları doğru şekilde analiz etmek, yorumlamak ve doğru sonuca ulaşan davranışı sergilemek bu atölyenin temel kazanımıdır.

BİLİM VE DENEY ATÖLYESİ

Bilim ve Deney Atölyesi Nedir?

Öğrencinin yeni kavram, prensip ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre öğrendiği bir eğitim ortamıdır. Laboratuarda çocuklar sadece öğrenmez. Yaşar aynı zamanda. Bilim ve Deney Atölyesinde çocuklarımıza fen bilimlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Bilim ve Deney Atölye sinde, öğrencilerin bilimle ilgili etkinliklere katıl malarına imkân sağlıyor ve bilimsel yöntemi tanımalarını hedefliyoruz. Çocuklarımız, ihti yacımız olan bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor, hayatı daha doğru kavrıyor, gözlemliyor, analiz ve sentez yapıyo

ROBOTİK ATÖLYESİ

Temel Elektronik-Robotik Uygulamaları Atölyesi:

Elektronik, fizik, mühendislik ve teknolojinin ortak noktasıdır. Elektrik devrelerinin doğru tasarımlan ması ve doğru kontrol edilmesiyle ilgilenen bu
bilim, bir atölye olarak öğrencilerimize yaşadıkları çağı daha doğru anlatmak için düşünülmüştür. Çocuklarımız bu atölye sayesinde motor, elektrik aksamı, elektrikle çalışan düzenekler, sensörler gibi elektronikle ilgili alanlarda bilgi ve donanım kazanırlar. Temel teorik bilgilerin yanı sıra deney sel ve pratik bir ortam oluşturan Elektronik Atölyesi, çocuklarımıza elektroniğe dair yaşam becerisi edinme imkânı sağlar.

Mekanik Elektronik ve Robotik

Bu atölyenin faaliyet alanı çocuklarımızı Robotik Atölyesi’ne hazırlamaktır. Robotlar dünyasına giriş yapmamızı sağlayan bu atölyede her öğrencimize içerisinde sensörler, motorlar, özel devreler ve parçaların olduğu bir kit verilir. Robotik atölyem izde öğrencilerimiz robot nedir, robotlar nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı)ne işe yarar, hız/güç gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Çocukların mekanik ve robotik alanlarına dair bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri ve problem çözme becerilerini kullanabilecekleri “Mekanik Elektronik ve Robotik” teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve onlarla ilgili fikir sahibi olunabilmesi adına çok önemlidir.

Yazılım ve Kodlama Atölyesi:

Bu atölyede günlük yaşamın vazgeçilmezi olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin temel alt yapısını oluşturan robotik kodlama ve yazılım becerilerinin öğrencilere kazandırılması amacıyla; yazılım ve kodlama uygulamalarıyla hayatımızın her anına girmiş teknolojilerin, cihazların, yazılımların web sitelerinin vb.’nin nasıl çalıştığı, neleri temel aldığı, nasıl bir mantıkla ilerlediği konusunda öğrencilerimizin fikir sahibi olmaları sağlanmaktadır

DÜŞÜNME BECERİLERİ

Düşünme Beceri̇leri̇ & Siradişi Düşünme Tekni̇kleri̇ Atölyesi̇:

Emerson: “Her eylemin atası düşüncedir.” der.  Düşünmek, insanın evrene hükmetmesini sağlayan bir farklılık, hayatı kavramaya yarayan bir araçtır. Balzac ise: “Düşünmek görmektir.” der. Düşünme Becerileri Atölyesinde öğrencile rimize düşünmenin önemini, hayatı düşünerek yaşamanın erdemini aşılamaya çalışırız. Düşünme Becerileri Atölyesi ile çocuklarımız var olan potansiyellerini doğru kullanmayı öğrenirl er. Düşünme Becerileri, çocuklarımızda sıra dışı düşünme, sorgulama, olaylara farklı açılardan bakabilme, analojik düşünme, analiz, sentez gibi basamakların öğretilmesini sağlayan etkinlikle rden oluşan bir atölye çalışmasıdır. Düşünme Becerileri, öğrencilerde creative düşünmenin boyutları olan özgünlük, akıcılık, zenginlik ve esneklik gibi basamakların geliştirilmesiyle oluşur

SOSYAL BECERİLER

Sosyal Ve Duygusal Beceri̇ler Atölyesi̇

Duygularımızı tanımak ve yönetmek, diğer insanlara ilgi ve özen göstermek, olumlu ilişkiler kurabilmek, sorumluluğunu alabildiğimiz kararlar verebilmek ve zorlayıcı durumlarla yapıcı ve etik biçimde baş edebilmek sosyal duygusal becerilerdir. Sosyal ve duygusal beceriler atölyesi, evrensel ve toplumsal bir takım değerlerin çocuğun yaşamına sistemli olarak yerleştirilmesi sürecini en verimli bir şekilde sağlamanın hedeflendiği, eğitimin yaşamla iç içe olduğu ortamdır. İnsan davranışlarını disipline etmenin, sağlıklı şekilde organize etmenin önemli bir yolu sosyal ve duygusal becerileri birlikte işleyebileceğiniz, hayatın da provası olan drama çalışmalarıdır. Tüm duyu organlarını aktif hale getirmesinin yanı sıra duyguları da eğitim sürecine dâhil eden drama becerilerin geliştirilmesi ve hedeflenen davranışların kazandırılması noktasında keyifli bir eğitim uygulamasıdır. Drama ile oyun iç içe olduğundan çocuklarımız neşeli ve eğlenceli bir ortamda bedensel, duygusal, sosyal ve kültürel yönden gelişirler. Sosyal ve duygusal beceriler atölyesinde çocuklarımızın karakter gelişimler ine de katkı sağlıyoruz.

Karakter Gelişimi, insan yaşamını anlamlı ve üretken hale getirebilmek, bireylerin yaşama dair amaç edinmelerini sağlamak, bununla birlikte sağlıklı gelişen bir toplum ortaya çıkarabilmek için, toplum içerisinde bir takım erdemler geliştirme çabasıdır. İlkokul dönemi çocukların karakter özellikleri geliştirdiği, sosyal beceriler kazandığı ve sosyal ilişkiler içerisine girdiği, bu konulara en açık olduğu dönemdir. Bu dönemde öğretmenler çocuklar için model aldıkları en önemli figür haline gelirler. İlköğretim öğrencilerinin sosyal ilişkiler eğitimini atölyelerden almaları onların bu konuyu ‘içselleştirebilmelerine’ ve uygulamaya koymaları na olanak sağlayacaktır.
Çocukluk dönemi: Sağlıklı bir kişilik kazanımında  ve topluma uyum sağlanmasında en kritik dönemdir. Bir bilge: Çocuklar toplumumuzun %25’ini ama geleceğimizin %100 ‘ünü oluşturmaktadır demiştir. Geleceğin sağlıklı toplumunu oluşturacak çocuk ların, sosyal beceriler ve olumlu karakter özellikleri kazanmaları gerekmektedir. Sosyal Beceriler Atölyesi ile çocuklarımızın sosyal becerileri ve olumlu karakter özelliklerini kazanmalarını, en üst düzeyde öğrenmelerini hem de en üst düzeyde kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

ASTRONOMİ ATÖLYESİ

Astronomi̇ Atölyesi̇ (Güneş Si̇stemi̇ne Yolculuk)

Nötron yıldızları, yıldız oluşum bölgeleri, gökadalar, kara delikler, beyaz cüceler, cüce gezegenler, asteroitler, süpernova patlamaları, çift yıldızlar, öte gezegenler… Tüm bu kelimelerin cevaplandırıldığı en derin galaksilerdeki olayların gözlemlenebildiği bir sınıf ortamı. Aynı zamanda hepsi bizden ancak ışık yılıyla ölçebileceğimiz kadar uzaktalar. Çoğu devasa boyutlara sahip ancak bazılarının boyutu bile yok. Uzaya ve tüm uzayın bilinmeyenlerini öğrenilebileceğimiz astronomi Atölyesinde özet olarak; öğrencilerimiz evreni Astronomi Atölyesi’nde keşfediyor, uzay ve gökyüzü ile ilgili tüm sırları öğreniyor. Atölye çalışmalarında öğrendikleri bilgiler eşliğinde özel planetaryumda güneş sistemine eşsiz bir yolculuk yapıyorlar

MODEL UÇAK

Model Uçak Atölyesi

Model uçak, uçan cisimlerin ayrıntılarına inerek ve ölçeklendirerek oluşturulmuş halleridir. Çocuklar bu atölyede havacılığa ilk adımlarını atıyorlar. Bu atölye ile amaç çocuklara ve ilgili gençlere hem havacılığı, havacılıkta kullanılan araçları tanıtmak hem de havacılığı sevdirerek ilgili alanda kendilerine beceri katkısı sağlamaktır. Kendi yaptığın bir hava aracını uçurmanın mutluluğu hiçbir şeyde yoktur. Hele çocuksanız ve hayal gücünüzün sınırları yoks.

YAZARLIK

Yazarlık  Atölyesi

Daha önce yazmak için kalemi eline aldın. Acaba ne yazmalıyım, diye düşündün. Ancak nereden başlayacağını bilemedin. Yazmaya, yazarlığa bu atölye ile başlayabilirsin Bu atölye ile amaç yazarlık konusunda çocuk lara doğru stratejileri öğretmek, farklı türlerle ilgili bilgiler vermek, etkili anlatım yöntemlerini benimsetmektir. Bununla birlikte bir yazınsal metnin öğelerinin neler olduğu, yazınsal dilin en önemli anahtar oluşunun nedenleri, gerçeklik ve kurgu ayrımı, kişilerin oluşturulma biçimleri ve yazarlıkta olay örgüsünün kurgulanışı çocuklara aktarılmakta, çocukların yazarlık becerileri pratik eğitimlerle desteklenmektedir.

MİMARLIK

ÇOCUKLAR İÇİN MİMARLIK EĞİTİMİ

Bu atölyede amaç; Mimarlığın kendi kurgu ve kavramlarını çocuk diline çevirip onlara anlat mak ve anlattıklarını onlardan geri dinlemek, çocuk sadeliği ile gereksiz ayrıntılardan sıyrılıp mesleğe bakışı yenilemek, algıları henüz şartlan mamış çocukların yaratıcılıklarını teşvik etmek, onlara söz ve eylem hakkı verme yoluyla çocuk kültürüne ve mimarlık kültürüne katkıda bulun maktır.
Bununla birlikte hayal gücü ve oyun yeteneklerini bir arada kullanabilecekleri konularla öğrencilere iç mimarlık / mimarlık konusunda farkındalık kazandırmak hedeflenmiştir. Bu yaş grubunda işlenecek olan çalışmaların bir diğer amacı, mimarideki ana unsurların birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilmektir.

Tüzder Hakkında

TÜZDER, bu ülkenin geleceği olan yavrularımızı, bu ülkenin değerleriyle donatmayı amaç edinmiş profesyonel bir sivil toplum organizasyonudur. TÜZDER, yıllarca standart kalıplara sokulmaya çalışılan eğitime yeni bir soluk getirme gayesiyle yola çıkmıştır. İlhamını Enderun’dan ve Gulamhane’lerden alan TÜZDER, yetenek ve nitelikleriyle farklı olan çocuklarımıza farklı bir bakış açısı, farklı ve özgün bir eğitim ortamı sunma gayretindedir.

2008 yılında fikri temelleri atılan organizasyon, 2011 yılında dernekleşmiştir. TÜZDER (Tüm Üstün Zekâlılar Derneği), üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukların tespit edilerek okul öncesi dönemden başlayıp yükseköğretim sonuna kadar aile, toplum ve eğitim ortamlarında desteklenmesini, geliştirilmesini, eğitimlerinin zenginleştirilmesini, sosyo-kültürel etkinliklere katılımlarının sağlanmasını amaç edinmiş, Türkiye’nin eğitim alanında önde gelen sivil toplum örgütüdür. TÜZDER hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Başvuru Formu

Daha önce herhangi bir zeka veya yetenek testi yapıldı mı?