15 / 100
Sınırlı Kontenjan
Kayıt için Acele Edin
0
0
0
0
Gün
0
0
Saat
0
0
Dk
0
0
Sn

ATÖLYE
PROGRAMLARIMIZIN
TEMEL AMACI;

  • Öğrencilerimizi kendisi gibi düşünebilen, belirli alanlara ilgi duyabilen öğrencilere yönelik aynı sınıf ortamını sunabilmektir.
  • Yetenek, beceri alanlarına yönelik yapılan gözlemlerle daha doğru bir şekilde eğitim hayatını sürdürmelerini sağlamaktır.
  • Zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemektir.

GEÇMİŞİN
İZLERİ ATÖLYESİ

“Geçmiş bir anlamda bugün hala yaşayan bir zaman dilimidir” der Collingwood. Bu cümleden hareketle bugünün ve yarının izleri dünde saklıdır diyebiliriz. Bugünü anlamak ve anlamlandırmak, geleceğe ışık tutup olay ve olguları kavrayabilmek için geçmişe iyi odaklanmalı, maddi ve manevi mirasımıza sahip çıkmalıyız. Bu da geçmişin bilgisini, tarihi iyi anlamaktan geçer. Olay ve olgular tarihsel süreç içerisinde meydana gelmiştir. Dünden bugüne zuhur etmiş olan bu olay ve olgular ansiklopedilere, belgesellere, filmlere, seyyahların ve olayların bizzat şahidi olan tarihçilerin eserlerine konu olmuştur. Geçmişin İzleri Atölyesinde öğrencilerimiz; maddi ve manevi mirasın izlerini sürmek gayesi ile geçmişi daha anlaşılır kılacak, onların yorum ve analiz kabiliyetlerini açığa çıkaracak bir ortam kurgulanmaktadır. Böylece geçmişe yönelik bilgi ve kültür birikimleri artacak ve akabinde bu birikim ile geleceğe yönelik yararlı faaliyet ve eylemlerde bulunacaklardır.

BİLİM GEÇİDİ
ATÖLYESİ

Bilim Geçidi Atölyesi, öğrencinin yeni kavram, prensip ve yasaları kendi yaptığı deneylerle buluş esasına göre öğrendiği bir eğitim ortamıdır. Laboratuvarda çocuklar sadece öğrenmez. Yaşar aynı zamanda. Bilim Geçidi Atölyesinde çocuklarımıza fen bilimlerini yaşatmayı hedefliyoruz. Bilim Geçidi Atölyesinde, öğrencilerin bilimle ilgili etkinliklere katılmalarına imkân sağlıyor ve bilimsel yöntemi tanımalarını hedefliyoruz. Çocuklarımız, ihtiyacımız olan bilgiyi yaşayarak öğrenme fırsatı buluyor, hayatı daha doğru kavrıyor, gözlemliyor, analiz ve sentez yapıyor.

ROBOTİK KODLAMA
VE YAZILIM ATÖLYESİ

Elektronik, fizik, mühendislik ve teknolojinin ortak noktasıdır. Elektrik devrelerinin doğru tasarımlanması ve doğru kontrol edilmesiyle ilgilenen bu bilim, bir atölye olarak öğrencilerimize yaşadıkları çağı daha doğru anlatmak için düşünülmüştür. Çocuklarımız bu atölye sayesinde motor, elektrik aksamı, elektrikle çalışan düzenekler, sensörler gibi elektronikle ilgili alanlarda bilgi ve donanım kazanırlar. Temel teorik bilgilerin yanı sıra deneysel ve pratik bir ortam oluşturan Elektronik Atölyesi, çocuklarımıza elektroniğe dair yaşam becerisi edinme imkânı sağlar. Atölyenin bir diğer faaliyet alanı da çocuklarımızı Robotik Atölyesi’ne hazırlamaktır. Robotlar dünyasına giriş yapmamızı sağlayan bu atölyede her öğrencimize içerisinde sensörler, motorlar, özel devreler ve parçaların olduğu bir kit verilir. Robotik atölyemizde öğrencilerimiz robot nedir, robotlar nasıl çalışır, sensörler(algılayıcı)ne işe yarar, hız/güç gibi birçok konuda bilgi sahibi olurlar. Çocukların mekanik ve robotik alanlarına dair bilgilerini ve becerilerini geliştirebilecekleri ve problem çözme becerilerini kullanabilecekleri “Robotik Atölyesi” teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve onlarla ilgili fikir sahibi olunabilmesi adına çok önemlidir.

CALCULATE ATÖLYESİ

Öğrencilere; matematiği, bilinenin aksine farklılaştırılmış bir şekilde keşfetmelerini sağlayarak anlamlı öğrenmeler sağlamalarını amaçlamaktadır. Konfüçyüs’ün “Duyduğumu unuturum, gördüğümü hatırlarım, yaptığımı anlarım” sözlerini esas alan atölyemizde öğrencilerin keşfederek öğrenmeleri ve matematiğin içinde yer almaları büyük bir öneme sahiptir. Matematik oyunları, çeşitli materyaller ve keşif yaparak kalıcı ve eğlenecekleri bir ortam ile iç içe olmaları hedeflenmektedir. Birçok matematik konusuna yönelik etkinlik ve oyunlarla bir arada işlenecek olup akademik başarılarına da katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda öğrenciyi esas alan bir öğretim yöntemi ile bilişsel ve psikomotor gelişimlerine de katkı sağlanması hedeflenmektedir.

AKLIMI
OYNATIYORUM
ATÖLYESİ

Öğrencilerimize kendi potansiyellerini göstermek, aklın sınırlarını genişletmek ve bir problem için özgün çözüm yolları bulmalarını sağlamak, düşünmenin boyutlarını öğretmek ve geliştirmek bu atölyenin ana maksadıdır. Aklımı Oynatıyorum Atölyesi düşünceyi sistematize eden bir eğitim faaliyetidir. Bu atölyede geleceğin yöneticileri olan çocuklarımızın stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerilerine katkı sağlanmakta, stratejik düşünme, mantık yürütme, problem çözme, uzamsal algı becerileri ile bileşenleri doğru ilişkilendirebilmek ve sonuca ulaşmak için günlük faaliyetlerinin her adımında kullanabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır. Bilgiyi, düşünceyi ve hayali doğru şekilde organize etmek, bu atölyenin temel kazanımıdır.

HAYAL TASARIM
ATÖLYESİ

Öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerine destek olmak, ince ve kaba motor becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir. Bu atölyede var olan el işi beceri potansiyellerini hem keşfedebilecek hem de bunları geliştirebilecek ortam sağlanacaktır.

UZAYI
KEŞFEDİYORUM
ATÖLYESİ:

Nötron yıldızları, yıldız oluşum bölgeleri, gökadalar, kara delikler, beyaz cüceler, cüce gezegenler, asteroitler, süpernova patlamaları, çift yıldızlar, öte gezegenler… Tüm bu kelimelerin cevaplandırıldığı en derin galaksilerdeki olayların gözlemlene bildiği bir sınıf ortamı. Ancak ışık yılıyla ölçebileceğimiz kadar uzakta olan bu gök cisimlerinin çoğu devasa boyutlara sahip, bazılarının boyutu bile yok. Uzayı ve tüm uzayın bilinmeyenlerini öğrenilebileceğimiz astronomi sınıfı öğrencilerimizin evreni keşfettiği bir ortamdır. Öğrenciler atölye çalışmalarında öğrendikleri bilgiler eşliğinde planetaryumda güneş sistemine eşsiz bir yolculuk yapıyorlar.

PROGRAM
HAKKINDA;

Eğitim Mekanı: TÜZDER Dahi Park – Güneşli

Eğitim Tarihi: 05 Mart – 28 Mayıs

Eğitim Saatleri:
1. Grup için (Tanılama (Zekâ Testi) şartı olup sadece üstün potansiyelli öğrenciler için) 9:30- 12:00 saatleri arasında yapılacaktır.

2. Grup için (Karma grup olup tanılama şartı (Zekâ Testi) olmayacaktır.) 13:00- 15:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Eğitim Günü: Cumartesi

Aile eğitim seminerleri düzenlenecektir.

Güneşli Dahi Park Atölye Eğitim Ücretlendirmesi

Fiyat: 2.470,00 TL’dir.

Kaparo: 270,00 TL’dir.

Kredi Kartına 6 taksit imkanı mevcuttur. (Garanti-QNB-Ziraat Combo)

Uygulanacak indirimler:

  • Erken kayıt indirimi %10
  • Kardeş indirimi %10
  • Peşin veya kredi kartı tek çekim indirimi %5
  • BBT indirimi %10

Toplamda uygulanacak maksimum indirim oranı %20’dir. Atölye devamlılığı olan öğrenciler için diğer kriterlere bakılmaksızın %20 oranında indirim uygulanacaktır.

Not 1: Ücretlendirmeye; tüm eğitim giderleri, eğitim setleri, aile seminerleri ve raporlar dahildir.
Not 2: Resmî tatil günleri için planlama yapılmamış olup ara dönem okul tatili haftasında atölye yapılacaktır.
Not 3: Erken kayıt indiriminden yararlanmak için belirtilen tarihten önce ‘Öğrenci Kayıt Taahhütnamesi’nin doldurulmuş ve kapora ödemesinin yapılmış olması gerekmektedir.

Başvuru Formu

    Daha önce herhangi bir zeka veya yetenek testi yapıldı mı?